بایگانی برچسب: s

عمر که بی‌ عشق رفت،هیچ حسابش مگیر آب حیاتست عشق، در دل و جانش پذیر … ” مولوی “

عمر که بی‌ عشق رفت،هیچ حسابش مگیر
آب حیاتست عشق، در دل و جانش پذیر …

” مولوی “