آموزش نحوه تغییرات سریع ظاهر عنوان ها و متون در وردWord

در این ویدئو ، به جای تغییر جزئ به جزئ ظاهر متن جهت کاهش زمان تایپ نحوه تغییرات سریع و راحت ظاهر عنوان ها و متون در ورد با استفاده از سبک ها style آموزش داده می شود.

 

نوشتن نام فصل ها و شماره های جداگانه صفحات در بالا و پایین صفحات نوشته (Header And footer ) در نرم افزار word

در این ویدئو مشکل نوشتن نام فصل ها و شماره های جداگانه صفحات در بالا و پایین صفحات پایان نامه، مقاله کتاب و … توضیح داده می شود.(Header And footer ) در نرم افزار word