بایگانی دسته: پرسشنامه استاندارد

شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

1- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به توسعه و پرورش حرفه‌ای كمك می كند.
2- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) مشاركتی است.
3- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) گروهی (تیمی) است ( تاكید بر كار جمعی).
4- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) چرخه‌ای ( گردشی) است.
5- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) توسط معلم شروع می شود.
6- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، پژوهشی است با سئوال و مسأله‌ای شروع می شود.
7- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به ترویج و گسترش علم كمك می كند.
8- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) ، معلم تازه كار و با سابقه را در كنار هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت می كند.
9- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) نیازمند نقادی فعال و متفكرانه است ( تفكر انتقادی ).
10-هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، زمان و نتیجه (هر دو ) مهم است.
11- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، تمركز در مسایل واقعی مدرسه و كلاس است.
12- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، كاربرد یافته و نتایج در عمل به كار گرفته می‌شود.

 Q205آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

 Q205آزمون شخصیتی بندر – گشتالت ( ۹ کارت – ۱۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –   )

40,000 ریال – خرید

Q200 پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ رفتار  ذخیـره ای (R-SI )احتکار(

Q200پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ رفتار  ذخیـره ای (R-SI )احتکار( ۲۳ سوال – ۱۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )[zarinpalpaiddownloads id=”339

40,000 ریال – خرید

مجوز سایت

” بازدید کننده گرامی، ضمن تشکر از بازدید شما، به عرض می رساند که  این سایت دارای مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اینماد و نماد الگوی طلایی می باشد ( می توانید لگوی آن ها را از بالای صفحه مشاهده و بررسی نمایید) . پس با خیالی راحت  و در محیطی امن می توانید  خرید نمایید.

انواع تعادل در زندگی

اگر بخواهیم یک سبک زندگی متعادل داشته باشیم باید سه نوع تعادل را رعایت کنیم.
تعادل اولویت: تعادل بین خود، کار و خانواده
تعادل نگرش: تعادل بین ساختار و بی ساختاری
تعادل هدف: تعادل بین پیشرفت و روابط انسانی

➖ در تعادل اولویت، هیچ یک مهمتر از دیگری نیست بلکه باید به هر سه اهمیت داد. هر یک باعث تقویت دیگری می شوند، پس باید به هر سه رسیدگی کنیم. باید هر روز و هر هفته برای هر یک از این سه حوزه یک هدف اولویت دار ساده انتخاب کنیم و آن را انجام بدهیم.

➖ در تعادل نگرش، باید بین برنامه و ضد برنامه تعادل ایجاد کرد. یعنی در طی روز حتما کارهایی را انجام بدهیم که در فهرست کارهایمان نبوده و از موضوعات خارج از برنامه نیز استقبال کنیم.

➖ در تعادل هدف، باید بین پیشرفت/دست آورد و روابط انسانی تعادل برقرار کرد. در طی روز باید در نوبت هایی به روابطمان رسیدگی کنیم. یعنی رابطه با خود، با خانواده و سایرین. فراموش نکنیم بدون داشتن روابط کیفی، پیشرفتی هم میسر نخواهد بود و داشتن روابط انسانی کیفی، یک موضوع بسیار اساسی است.

https://telegram.me/RAVA2020