بایگانی دسته: پرسشنامه های مدیریتی

مقیاس رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، ۱۹۹۰ ):

مقیاس رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، ۱۹۹۰ ):

اورگان ( ۱۹۸۸ ) رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری خودجوش و آگاهانه می داند که به طور مستقیم یا صریح، توسط سیستم پاداش دهی رسمی سازمانی تقویت نشده اما درمجموع اثربخشی سازمانی را ارتقاء میدهد. منظور از خودجوش و آگاهانه بودن در آن است که این رفتار، ضرورت اجباری نقش یا مبتنی بر شرح شغل نبوده بلکه رفتاری عمدتاً، مبتنی بر انتخاب  شخصی است و در صورت عدم انجام آن نیز تنبیهی به دنبال نه خواهد بود. اورگان ( ۱۹۸۸)  رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب میپندارد زیرا چنین رفتاری از یک سو منابع موجود و در دسترس سازمان را افزایش داده و از سوی دیگر نیاز به مکانیسم های کنترل پرهزینه رسمی را کاهش می دهد (به نقل از بیکتون و همکاران، ۲۰۰۸ ).  پودساکف معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری است که جز شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نمی باشد و در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است و کاملاً انتخابی می باشد و کوتاهی در آن هیچ گونه تنبیهی را به دنبال ندارد (پودساکف و همکاران،۲۰۰۰ ). رفتار شهروندی سازمانی رفتاری خودجوش و آگاهانه است که به طور مستقیم یا صریح توسط سیستم رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشده است. ولی درمجموع عملکرد مؤثر سازمان را ارتقا می دهد. منظور از خودجوش و آگاهانه این است که این رفتار ضرورت اجباری نقش یا شرح شغل نیست. این رفتار بیشتر یک انتخاب شخصی است و در صورت انجام ندادن آن تنبیهی به دنبال ندارد (آلیسیا، ۲۰۰۸ ). مکنزی و ژان ( ۱۹۹۸ )، رفتار شهروندی سازمانی را )  شامل؛ رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه ای از جانب کارمندان می داند که به طور مستقیم، سطح اثربخشی سازمانی را صرف نظر از چگونگی بهره وری کارمندان، افزایش خواهند داد (جونگ و هونگ، ۲۰۰۸ ). اریک و همکاران ( ۲۰۰۸ )، رفتار شهروندی سازمانی به فعالیتهایی اطلاق می شود که از فرد خواسته نشده اند ولی در کل از سازمان حمایت می کنند و به آن سود می رسانند.

مقیاس رفتار شهروندی سازمانی، با مشخصه های نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و

آداب اجتماعی بر اساس مقیاس طراحی شده توسط (پودساکف و همکاران، ۱۹۹۰ )می باشد و دارای ۲۴ گویه است(شاه بینا، ۱۳۹۳).

همراه با ۴ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

 

سیاهه ی رفتاری خود سنجی نوجوان ( YSR) Youth Self Report

سیاهه ­ی رفتاری  خود سنجی نوجوان ( YSR)  Youth Self Report

فرم مشکلات رفتاری نوجوانان، یک مقیاس خودارزیابی برای سنین ۱۱ تا ۱۸ سال است که برای نوجوانان با حداقل تحصیلات در حد پایه پنجم ابتدایی در مدت زمان ۱۵ دقیق قابل پاسخگویی است. این مقیاس ۱۲۲ سوالی، شامل بخش شایستگی ها از چهار قسمت فعالیتها، عملکرد تحصیلی، کارآیی اجتماعی و شایستگی کلی تشکیل شده است. فعالیت ها انواع ورزش، انواع سرگرمی های غیرورزشی، مهارت ها، شغل و کیفیت آن است. کارآمدی اجتماعی شامل سازمانی است که در آن نوجوان عضویت و فعالیت دارد. میزان فعالیت در آن سازمان شامل دوستان و کیفیت رابطه آن ها و رفتار با دیگران یا تنها بودن است (آخنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۳)  ؛ به ، نقل از کاکابرایی، حبیبی و فدایی، ۱۳۸۶).  بخش سندرم ها شامل ۱۱۲ عبارت است و آزمودنی ها طبق یک مقیاس سه نمرهای ( ۰ ، ۱ و ۲)  دور عددی را که با وضعیت آنها مطابقت دارد، خط می کشند. این مقیاس ها عبارتند از: ۱-گوشه گیری، ۲- شکایت جسمانی، ، ۳- افسردگی/اضطراب، ۴-مشکلات اجتماعی، ۵-مشکلات تفکر، ۶-مشکلات توجه، ۷-رفتار بزهکارانه ، ۸-  رفتار پرخاشگرانه و همچنین زیرمقیاس سایر مشکلات رفتاری که مجموعه ناهمگونی از مشکلات و ناراحتی های مختلف نظیر نافرمانی، غذا نخوردن و … ) را در بر می گیرد و نمره کلی برای آن منظور نمی گردد. اکثریت سوالات این آزمون مستقیما از مقیاس CBCLفرم ۱۹۹۱ مخصوص نوجوانان ۶ الی ۱۱ سال گرفته شده است. آخنباخ (۱۹۹۱) مجموعه سوالات مقیاس CBCL را بر اساس مطالعه توصیفی  بدست آمده از ۱۰۰۰ نوجوان ارجاعی به کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی تنظیم کرده است (کاکابرایی، حبیبی و فدایی، ۱۳۸۶) .

همراه با ۸ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

 

 

 

پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرم گزارش معلم)TRF( 11 الی ۱۸ ساله

پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرم گزارش معلم)TRF( 11 الی ۱۸ ساله

در سه دهه اخیر، بررسی مسایل رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از موضوعات عمده روان پزشکی و روان شناسی در آمده است (کار ، ۱۹۹۹). فرم TRF را که برای کودکان و  نوجوانان۶ الی ۱۸  سا له به کار می رود، معلم و یا سایر کارکنان مدرسه مانند مشاوران، مدیر یا معاون، دستیار معلم و مربی ویژه که با عملکرد کود ک درمدرسه آشناست تکمیل می کند . این فرم روشی کارآ مد ومقرون به صرفه برای به دست آوردن تصویر فوری از عملکرد کودک در مدرسه ازدیدگاه معلم یا سایر کارکنان فراهم می آورد. از  این فرم می توان برای مقایسه گزارش های معلمان مختلف و سایر افرادی که کودک را در مدرسه مشاهده می کنند و همچنین برای مقایسه با گزارش های حاصل از YSR و CBCLاستفاده کرد.

همراه با ۸ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

 

 

 

 

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه ( اجاقی ،۱۳۷۷)

Describe the organizational climate questionnaire

یکی از سازمان هایی که در آن تعامل انسان با محیط گسترده است، نظام آموزش و پرورش است که مدارس و به ویژه معلمان در آن نقش تربیتی حساس و با اهمیتی دارند ) سید عباس زاده و قلاوندی،۱۳۸۴). معلمان با تجربه هنگام انتقال از مدرسه ای به مدرسه دیگر، اغلب احساس می کنند به محیط تازه ای قدم می گذارند که با محیط های قبلی تفاوت های آشکاری دارد، آنچه موجب چنین احساسی می شود، جو سازمانی مدرسه [۱] است. جو سازمانی مدرسه ، یکی از عوامل مهمی است که بر روابط کارکنان آموزشی، معلمان و دانش آموزان در مدارس اثر غیرقابل انکاری دارد و مجموعه حالات، خصوصیات یا ویژگی های حاکم بر مدرسه یا محیط آموزشی را در بر می گیرد. این جو ممکن است محیط مدرسه را گرم یا سرد، قابل اعتماد، ترس آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده سازد و سبب تمایز دو مدرسه مشابه از یکدیگر شود(میرکمالی، ۱۳۸۷).  هالپین [۲] نیز معتقد است که جو سازمانی مدرسه همان شخصیت مدرسه است  (شیرکول، ۱۳۸۲) .

علی اجاقی (۱۳۷۷)برای اندازه گیری جوسازمانی نخست از پرسش نامه توصیفی هالپین و کرافت با ۶۴ سوال استفاده کرده است و پس از مراجعه به استادان و استفاده از نظرات آن ها، پرسش نامه ای که سرانجام ۳۴ سوال دارد، استخراج کرده است. این پرسش نامه دارای ۵ بعد است (رفتار مشمول، رفتار ناکام، رفتار صمیمی، رفتار حمایتی، رفتار دستوری ).

همراه با ۲ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

 

 

 

[۱] – School Organizational Climate

[۲] – Halpin

پرسشنامه جو سازمانی(OCDQ) هالپین کرافت

پرسشنامه جو سازمانی(OCDQ) هالپین کرافت

یکی از عواملی که می تواند به مدیر یاری رساند تا بتواند وظایف محوله را به درستی انجام دهد، شناخت فرهنگ و جو سازمانی[۱]  حاکم بر سازمان است( علاقه بند، ۱۳۸۲، ص ۱۸۲).

جو جهت گیری عناصر داخلی سازمان را دربرابر طبقه بندی تحلیلی عناصر خارج ازسازمان نشان می دهد به همین خاطر ازمفاهیم جوی وساختاری برای جهت گیری عناصر داخلی وخارجی قابل قیاس هستند. مجموعه ویژگی های درونی ای که یک سازمان  را از سازمانی دیگر متمایز ساخته ورفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرارمی دهد جو سازمانی آن مدرسه نامیده می شود.

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت[۲] در سال ۱۹۶۳ توسط هالپین و کرافت طراحی گردید. این پرسشنامه درآغاز برای سنجش جو سازمانی در اماکن آموزشی طراحی گردید اما سپس درحیطه‌های مختلفی از آن استفاده شد این آزمون یک پرسشنامه استاندارد است. ابعاد پرسشنامه جو سازمانی عبارت است از: روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، علاقمندی، ملاحظه گری، فاصله گیری، نفوذ و پویایی، تاکید بر تولید. این پرسشنامه ۳۲ عبارت  دارد.

همراه با ۱۳ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

 

 

 

[۱]Organizational Climate

[۲] – Halpin & Crafts

پرسشنامه جو سازمانی برای آموزش عالی  

پرسشنامه جو سازمانی برای آموزش عالی  

ماهیت محیط های اجتماعی کار در سازمان ها، از موضوع های مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است. مطالعه زمینه های اجتماعی انسان در سازمان ها، در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ با تحقیقات (کرت لوین) آغاز شد. لوین معتقد بودکه رفتار انسان تابع تعادل شخصیت با محیط فرد است از این رو توجه به توصیف و تحلیل محیط ها به عنوان میدان های نیرو هایی که انسان را تحت تأثیر قرار می دهند، حائز اهمیت است حاصل این اعتقاد در محیط های سازمانی، مطالعات پیرامون جو سازمانی و مفاهیمی نظیر آن است.

پرسشنامه جو سازمانی برای آموزش عالی(OCDQ-HET)  اطلاح شده پرسش نامه توصیف جو سازمانی (OCDQ) هالپین وکرافت که توسط  فهیم منش (۱۳۷۷) تهیه وتنظیم شده است  و دارای ۴۰ گویه است(فهیم منش،۱۳۷۷).  

همراه با ۹ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

 

 

 

پرسشنامه به زیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(۲۰۰۳)

پرسشنامه به زیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(۲۰۰۳)

به  زیستی[۱] ذهنی  یک مفهوم شخصی و فردی است و بر حسب ارزیابی افراد از زندگی خودشان تعریف می شود ( دینر  و همکاران، ۱۹۹۶  ). در واقع ارزیابی افراد از زندگی شان در حوز ه های مختلف زندگی مانند به  زیستی هیجان ، به  زیستی روان شناختی و به  زیستی اجتماعی است. به  زیستی هیجانی به تعادل بین عاطفه مثبت و منفی اطلاق می شود . به  زیستی روان شناختی، عمدتاً ملاکی شخصی و خصوصی برای ارزیابی فردی از کنش های روانی فرد است، اما به  زیستی اجتماعی عمدتاً ملاکی عمومی و اجتماعی برای ارزیابی کنش های اجتماعی افراد در طول زندگی شان و در تعامل با دیگران محسوب می شود (کی یز، ۱۹۹۸).

بنابراین، به  زیستی ذهنی دارای سه عنصر اصلی است: دو عنصر هیجانی ، یعنی تجربه مکرر عاطفه یا هیجان مثبت، تجرب ه نامکرر و اندک هیجان یا عاطف ه منفی و نیز عنصر شناختی یا ارزیابی افراد از رضامندی از زندگی که شامل رضایت افراد از جنبه های مختلف زندگی مثل رضایت زناشویی، رضایت شغلی، … می باشد . طی ۴۰ سال اخیر ، روانشناسان و جامعه شناسان به مفهوم سازی، اندازه گیری و مطالعه ابزارها ی اندازه گیر ی ، سلامت روان از طریق تحقیقات به  زیستی ذهنی پرداخته اند (کلی، هد ی، ویرینگ، ۱۹۹۳ ، به نقل از کی یز و همکاران، ۲۰۰۲).

     این پرسشنامه توسط کی­یز[۲] و ماگیارمو[۳] در سال ۲۰۰۳ طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی (۱۲ سوال)، بهزیستی روانشناختی (۱۸ سوال) و بهزیستی اجتماعی (۱۵ سوال) می­ باشد.

 

همراه با ۲ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

 

 

 

[۱] – Subjective Well-Being

[۲] – Keyes

[۳] – Magyar-Mae

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴)

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴)

پرسش نامه الگوهای ارتباطی(CPQ): این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند و در ایران، در سال ۱۳۷۹ توسط عبادت پور ترجمه و هنجاریابی گردید. این پرسشنامه ۳۵ سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(۱) تا خیلی امکان دارد (۹) درجه بندی شده است. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارتند از:۱- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود این مرحله دارای ۴ سوال است که پاسخ هریک در مقیاس ۹ نقطه ای درجه بندی شده است۲- در مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود، این مرحله دارای ۱۸ سوال است و ۳- بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی که این قسمت از ۱۳ سوال تشکیل شده است. مطابق ارزیابی های انجام گرفته، آمادگی کشورها جهت دستیابی به قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیرات مثبت آن تا حد زیادی به شرایط محیطی، فنی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع وابسته می باشد (World Bank, 2005). بنابراین می توان گفت، وجود زمینه های فردی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی می تواند روند توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی را در نواحی روستایی تسهیل بخشد (فراهانی و همکاران، ۱۳۹۱).

فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و فکر می باشد که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیر می سازد (pahjola, 2002, 21). مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تعامل سه بخش رایانه، اطلاعات و ارتباطات مخابراتی حاصل می شود (Alexandru,2006,2). فناوری اطلاعات و ارتباطات، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است، جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقش محوری و تعیین کننده است (فراهانی و همکاران، ۱۳۹۱).

هدف پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابعاد مختلف (فردی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی) است و از ۳۷ گویه و ۴ خرده مقیاس فردی (۱۰ سوال)، اقتصادی (۱۰ سوال)، اجتماعی (۱۰ سوال) و زیرساختی (۷ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا  بکار می رود.

همراه با ۱۲ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

 

 

 

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله (کریمی و  سالاری فر ،۱۳۸۰)

این پرسشنامه شامل ۱۷ سوال است که به صورت مصاحبه طرح می شود و سه طبقه دانش فراشناختی حل مسئله (طبقه شخص، تکلیف و راهبرد) را مورد ارزیابی قرار می دهد.

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستا

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستا

مطابق ارزیابی های انجام گرفته، آمادگی کشورها جهت دستیابی به قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیرات مثبت آن تا حد زیادی به شرایط محیطی، فنی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع وابسته می باشد (World Bank, 2005). بنابراین می توان گفت، وجود زمینه های فردی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی می تواند روند توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی را در نواحی روستایی تسهیل بخشد (فراهانی و همکاران، ۱۳۹۱).

فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و فکر می باشد که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیر می سازد (pahjola, 2002, 21). مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تعامل سه بخش رایانه، اطلاعات و ارتباطات مخابراتی حاصل می شود (Alexandru,2006,2). فناوری اطلاعات و ارتباطات، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است، جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقش محوری و تعیین کننده است (فراهانی و همکاران، ۱۳۹۱).

هدف پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابعاد مختلف (فردی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی) است و از ۳۷ گویه و ۴ خرده مقیاس فردی (۱۰ سوال)، اقتصادی (۱۰ سوال)، اجتماعی (۱۰ سوال) و زیرساختی (۷ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا  بکار می رود.

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(۱۳۸۸)

پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(۱۳۸۸)

مسأله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را در بین انسانها موجب می شود از ابتدای تاریخ مکتوب زندگی انسان مورد توجه بوده است. اما آغاز مطالعه هوش، غالبا بر جنبه های شناختی آن نظیر حافظه، حل مسأله و تفکر تأ کید شده، در حالی که امروزه نه تنها جنب ههای غیر شناختی هوش یعنی توانایی عاطفی، هیجانی، شخصی و اجتماعی مورد توجه قرار م یگیرد؛ بلکه در پیش بینی توانایی فردبرای موفقیت و سازگاری در زندگی نیز مورد اهمیت واقع شده است)ونگ و لاو ، ۲۰۰۳).

پس از گسترش مفهوم هوش به سایر مقوله ها، ظرفیت ها، توانایی های انسان و به خصوص مطرح شدن هوش هیجانی در روانشناسی، سازه جدیدی به عنوان هوش معنوی مطرح شد. ایمونز هوش معنوی را مجموعه ا ی از توانایی ها برای بهر ه گیری از منابع دینی و معنوی می داند.هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده است. درحالی ک‌ه معنویت جستجویی برای یافتن عناصر مقدس،معنایابی،هوشیاری بالا و تعالی است، هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعات است که می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کرده و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد(ناظمی و همکاران، ۱۳۹۲).

پرسشنامه ۹۷ سوالی هوش معنوی سهرابی و ناصری در سال ۱۳۸۸ ساخته شد و از ۴ عامل خودآگاهی متعالی، تجارب معنوی، شکیبایی و بخشش تشکیل شده است.

به همراه ۲مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توانمندسازی الگویی از عدم تمرکز می باشد که نیازمند تفویض اختیار در تصمیم گیری های اصولی به کارکنان رده پایین است (۲۰۰۳٫( Rue & Byars, توانمندسازی علاوه بر اختیار افراد باید تعلیمات لازم و اطلاعات کافی نیز داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی تصمیم های اتخاذ شده خود باشند ((Tubbs & moss,2000. هم چنین توانمندسازی، به معنای ترزیق نیرو در کارکنان است. سازمان باید احساس نیروی شخصی کارمند را تقویت کند ( ۲۰۰۵,  Geisler).  اکثر مدیران توانمندسازی را رویکردی مکانیکی می دانند که هدف آن قدرتمند کردن کارکنان است و تفویض اختیار به زیر دستان از راهبرد های آن می باشد در حالی که محققان و صاحب نظران فراتر از اقدامات و راهبردهای مدیریتی، توانمندسازی (روانشناختی) را رویکردی ارگانیکی می دانند که هدف آن افزایش انگیزش درونی کارکنان است و از راهبرد های آن افزایش احساس شایستگی، خود سامانی، مؤثر بودن در شغل، معنی داری شغل و احساس اعتماد به دیگران می باشد (عبدالهی و نوه ابراهیم، ۱۳۸۵).

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) می باشد.

به همراه ۴مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ )

پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ )

یک فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ی سالم برقرار کند. صاحبنظران اشاره به این دارد که سازگاری فرایندی است که از زمان تولد همراه انسان است و در دوره های مختلف زندگی به گونه ای خاص محقق می شود و در آن فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تلاش می کند و این تلاش به منظور پاسخگویی به نیازها و خواسته های فرد رخ می دهد.

در مدرسه، فراگیر از یک سو در جریان تکمیل هویت یابی در پی دستیابی به استقلال و خودمختاری بیشتر است و از سویی دیگر باید با دوستان، وظایف و نقش های جدید عجین شود. برای دست یابی به عملکرد آموزشی بهینه و بالندگی در عرصۀ تحصیل، لازم است تا سازگاری تحصیلی رخ دهد و در غیر این صورت پسرفت و عقب ماندگی به جای پیشرفت و شکوفایی ظهور خواهد کرد(عزیزی نژاد، ۱۳۹۵). سازگاری تحصیلی بیان کننده میزان تطابق با محیط آموزشی، معلم ها ،هم کلاسی ها و محتوای دروس است( میکائیلی منیع و همکاران،۱۳۹۴).  سازگاری تحصیلی مشتمل است بر توانمندی فراگیر در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشه ایی که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی پیش روی آنها قرار می دهد، چنانچه فراگیر در این امر ناتوان باشد، ناسازگار نامیده می شود.  فقدان سازگاری میتواند به ترک و یا افت تحصیل ختم شود؛ بنابراین برای نیل به پیشرفت تحصیلی و عملکرد مناسب وپیشگیری از افت و ترک تحصیلی، بررسی و تمرکز بر سازگاری تحصیلی حائز اهمیت است (کسکین، کسکین و کیرتل[۱]، ۲۰۱۶)..

پرسشنامۀ سازگاری تحصیلی یک ابزار خودگزارشدهی است که بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ ) طراحی کرده اند که مشتمل بر ۶۷ عامل و ۴ زیر عامل سازگاری تحصیلی ( ۲۴ گویه)، سازگاری اجتماعی ( ۲۰ گویه)، سازگاری شخصی / هیجانی ( ۱۵ گویه) و دلبستگی به مؤسسه / مدرسه ( ۸ گویه) است( عزیزی نژاد،۱۹۵). در این جا از زیرمقیاس سازگار تحصیلی با ۲۴ گویه استفاده شده است.

به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Keskin, Keskin & Kirtel

پرسشنامه  خودکارامدی کاریابی

پرسشنامه  خودکارامدی کاریابی

خودکارآمدی یک فرد اشاره به داوری های فردی دارد در مورد اینکه تا چه حد به توان خود برای کسب مهارت های شناختی،رفتاری و پردازشی برای مقابله مؤثر با محیط خود اعتماد و اطمینان دارد. خودکارآمدی یک متغیر شناختی مهم در کارکرد موثر فرد محسوب می گردد (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۰).

این پرسشنامه توسط صالحی و عابدی( ۱۳۸۴ ) ساخته شده است و شامل ۱۰ سوال است که مقیاس اعتماد به توانایی ها و قابلیت های افراد را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

پرسشنامه باورهای کاریابی

پرسشنامه باورهای کاریابی

مساله بیکاری  به دلیل افزایش جمعیت جوانان، رشد و پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن جایگزین شدن ماشین آلات صنعتی به  جای نیروی انسانی، ناهماهنگی بین نیازهای بازار کار با آن چه در نظام آموزشی تدریس می شود، پایین بودن نرخ سرمایه گذاری یا  عدم  استفاده  مطلوب  از سرمایه  گذاری  های  انجام  شده  در  کشور ،  کمبود  تخصص  و  مهارت  نیروی  کار،  ضعف  برنامه ریزی  صحیح  در  جهت  توسعه  اقتصادی،  ضعف  فرهنگ  کار  در  کشور،  در  نظر  نگرفتن  سرمایه گذاری  لازم  برای  ایجاد  مراکز  فنی و حرفه ای و کارآفرینی و یکی از مسائل اساسی جامعه امروز است و هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد(؛ شفیع آبادی، ۱۳۹۲).

پرسشنامه باورهای کاریابی توسط صالحی و عابدی( ۱۳۸۴ ) ساخته شده و   شامل ۱۳ سوال است که باورهای مثبت و منفی کاریابی را می سنجد.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

پرسشنامه رفتار کاریابی

پرسشنامه رفتار کاریابی

هر یک از ما با استعدادی منحصربه‌فرد و نبوغی ذاتی به دنیا می‌آییم.  نتایج بعضی از پژوهش ها نشان داده  که فقط ۲% از افراد بزرگ‌سال قادر به شکوفایی نبوغ ذاتی خود می‌شوند. یکی از دلایل این مسئله ناتوانی در شناسایی استعدادهای افراد است. خودشناسی چیزی نیست که در مدرسه آموخته شود و ما معمولاً هیچ‌وقت یاد نمی‌گیریم که خودمان و استعدادهایمان را بشناسیم. استعدادها و توانایی‌های درونی‌مان بزرگ‌ترین موهبتی است که به ما عطا شده و کشف و شکوفایی آنها می‌تواند به زندگی غنی‌تر، شادتر و خلاقانه‌تر و ثروتمندانه‌تر منجر شود. در دنیای فعالیت و کار افرادی را که مشاهده می کنیم که ظاهراً مشابه هم هستند امّا بعضی از افراد به راحتی و سریع شغل مورد نظر خود را پیدا می کنند ولی بعضی بر عکس یا شغل علاقه خود را پیدا نمی کنند یا تاآخر عمر کاری را انجام می دهند که از آن متنفرند!

پرسشنامه رفتار کاریابی توسط عابدی و صالحی( ۱۳۸۴) ساخته شده است و شامل ۱۹ سوال  است و انواع فعالیت های کاریابی اعم از مراجعه به مراکز، تهیه کارنامه، مصاحبه، مطالعه، مشورت و مراجعه به اینترنت و فعالیت هایی از این قبیل را اندازه گیری می کند.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

آزمون سازگاری دانشجویان

آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش،۱۳۹۰)

پذیرفته شدن در دانشگاه و انتقال از دوره دبیرستان به دانشگاه برای بسیاری از جوانان تغییر بزرگ و عمده در زندگی آنان محسوب می شود. ورود به دانشگاه فرصتی برای یادگیری بیشتر و رشد روانی می باشد. اما در عین حال برای عده ای یک منبع ، استرس بوده و موجب بروز واکنش های ناسازگارانه در آنان م یگردد. زمانی که فردی به عنوان دانشجو پس از گذراندن آزمون سراسری وارد دانشگاه م یشود با شرایط جدیدی مواجه است که باید خود را با آن منطبق سازد. موقعیت آموزشی و اجتماعی که دانشجو در آن قرار می گیرد پیچیده، متنوع و گسترده است. لازمه انطباق با این محیط ترک قسمتی از شیو ه های زندگی دوره دانش آموزی و کسب شیوه جدید در شرایط تازه است.  ناتوانی دانشجو در این فرایند می تواند منبع مشکلات متعدد روحی و روانی برای او باشد(فرحبخش، ۱۳۹۰). به منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سازگاری استفاده می شود.  این پرسشنامه توسط فرحبخش(۱۳۹۰) تهیه شده و دارای ۹۷ سئوال می‌باشد که جنبه ­های سازگاری اجتماعی، عاطفی، هدفمندی و خودیابی، سازگاری تحصیلی و دلبستگی به رشته و دانشگاه را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان

پرسشنامه سازگاری بل [۱]  فرم بزرگسالان

سازگاری به اساس کنار آمدن فرد با خودش و شرایط جدیدش اطلاق می‌گردد به عبارت دیگر سازگاری به توانایی تغیر رفتار در پاسخ به تغییرات محیطی اشاره دارد بطوری که فرد بین آنچه که می‌‌خواهد و آنچه شرایط جدید در اجتماع برایش ایجاد کرده، توازن برقرار می‌کند.

بل در زمینه سازگاری، تلاش‎های گسترده‎ای را انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که در این رابطه کارهای تحقیقی زیادی را به انجام رسانده و مقالات متعددی را به رشته تحریر درآورده است، که از جمله‎ی آنها اعتباریابی بعضی از ابزارهای اندازه‎گیری است که در سال ۱۹۴۵ او به همراه همکارش آلتوس نوشته شده است.

پرسشنامه سازگاری در سال ۱۹۶۱ توسط پروفسور بل تدوین شد. وی در زمینه سازگاری، دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش‎آموزان و دانشجویان و دیگری برای بزرگسالان که (فرم حاضر) از یکصد و شصت عبارت تشکیل شده است.در  اینجا از فرم بزرگسالان استفاده شده است، این فرم پنج سطح اندازه‎گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می‎گیرد که عبارتند از:

الف- سازگاری در خانه: نمرات سطح بالای افراد در این سطح، نشانگر عدم سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری در خانه حکایت دارد.

ب- سازگاری تندرستی: نمرات بالا در این سطح از سازگاری نامطلوب سلامتی سخن می‎گویند و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت ‎بخش است.

ج- سازگاری اجتماعی: نمره‎ی بالا نشانگر دوری و کناره‎گیری از تماس‎های اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می‎شوند و افرادی که نمره‎ی کم احراز کرده‎اند، در تماس‎های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.

د- سازگاری عاطفی: افراد با نمره بالا از نظر عاطفی بی‎ثباتی نشان می‎دهند و اشخاص با نمره‎ی کم از ثبات عاطفی برخوردارند.

هـ – سازگاری شغلی: افرادی که موفق به دریافت نمرات کم شوند، از مشاغل خود رضایت دارند و آنها که نمرات بالا به دست آورده‎اند از مشاغل خود ناراضی‏اند (بل، ۱۹۶۱( .

به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

دانلود پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل   فرم بزرگسالان ۳۲ عبارتی

[۱] – Bell Adjustment Inventory

آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا[۱] CTP (فرم سازگاری اجتماعی )

آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا[۱] CTP (فرم سازگاری اجتماعی )

روان‌شناسان سازگاری فرد را در مقابل محیط مورد توجه قرار داده و خصوصیاتی از شخصیت را به هنجار تلقی کرده‌اند که به فرد کمک می‌کند تا خود را با جهان پیرامون سازگار کند، و با دیگران در صلح و صفا زندگی و در جامعه جایگاهی کسب نماید. در این میان سازگاری اجتماعی انعکاسی از تعامل فرد با دیگران، و رضایت از نقش‌های خود و نحوه عملکرد در نقش‌ها است که به احتمال زیاد تحت تاثیر شخصیت، فرهنگ و انتظارات خانواده قرار دارد. سازگاری اجتماعی معمولا در اصطلاحات نقش‌های اجتماعی، عملکرد نقش، درگیر شدن با دیگران و رضایت با نقش‌های متعدد مفهوم‌سازی شده است. عواملی چون: عوامل پزشکی، تربیت و اختلالات عاطفی و هیجانی، ارثی، محیطی و اجتماعی بر سازگاری اجتماعی موثر است. سازگاری اجتماعی به عنوان مهم‌ترین نشانه سلامت روان، از جمله مباحثی است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و به ویژه مربیان را به خود جلب کرده است. 

      این آزمون نیمرخ سازگاری اجتماعی فرد را اندازه گیری می کند و توسط ثورپ، کلارک و نیکز در سال ۱۹۳۹(نقل از خدایاری فرد و همکاران، ۱۳۸۱) برای اولین بار منتشر شد و در سال ۱۹۵۳ مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت. آزمون داری ۵ سطح پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و بزرگسالی است که سطح دبیرستانی آن در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون شخصیتی کالیفرنیا  دارای دو خرده آزمون عمده سازگاری خویشتن و سازگاری اجتماعی است. هر آزمون دارای شش مقیاس است و سطح دبیرستانی آن در هر مقیاس ۱۵ سوال دارد، که با احتساب ۱۲ مقیاس تعداد کل سوالات آن ۱۸۰ سوال است. در این پژوهش فقط آزمون سازگاری اجتماعی با ۹۰ عبارت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مقیاس های سازگاری اجتماعی عبارتند از: ۱- قالب های اجتماعی ۲- مهارت های اجتماعی۳- گرایش ضد اجتماعی ۴- روابط خانوادگی ۵- روابط مدرسه ای ۶- روابط اجتماعی

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

[۱] – California Test of Personaliy

آزمون سنجش اعتقادات دینی زارع و امین پور(۱۳۹۰)

آزمون سنجش اعتقادات دینی زارع و امین پور(۱۳۹۰)

اعتقادات و باورهای دینی از سرمایه‌های مهم و ریشه‌ای هر انسانی است که او را از خطرات حفاظت کرده و از آلوده شدن به گناهان نیز جلوگیری می‌کند. همچنین رشد و بالندگی انسان‌ها و جوامع در عرصه‌های گوناگون، مرهون اعتقادات و باورهای مستحکم دینی است. با بررسی عوامل پیروزی و شکست مسلمانان در تمام عصرها از صدر اسلام تاکنون، می‌توان پی برد که مهم‌ترین عامل پیروزی‌ها، استحکام اعتقادات و باورها و مهم‌ترین عامل شکست و نابودی‌شان، سست شدن اعتقادات و باورهای آنان بوده است.  ایمان و عقیده دینی هر فردی محرک و جهت‌دهنده او در همه یا بخشی از عمل‌کردهای روزانه زندگی اوست و این امر اختصاص به حوزه تکالیف دینی ندارد، بلکه تمامی جنبه‌ها و ابعاد زندگی او را از برخورد با خود، خانواده، خویشاوندان و کلیه انسان‌ها در بر می‌گیرد. آزمون سنجش اعتقادات دینی توسط زارع و امین پور(۱۳۹۰)  براساس مبانی نظری حوزه های دینی و برای سنجش اعتقادات دینی افراد تهیه شد. از ۲۶ سؤال تشکیل شده است و ۳ عامل مشارکت دینی، پایبندی به اعتقادات دینی و رعایت مسایل شرعی را مورد سنجش قرار می دهد.  آزمون را می توان بر روی افرادی که به بلوغ عقلی و دینی رسیده باشند اجرا کرد.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه ۲۵ سوالی

تاریخ نشان می دهد که دین ورزی، قدمتی بسیار طولانی دارد. چنانکه مطالعات باستان شناسان و انسان شناسان نشان داده اند، مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است.  ویل دورانت  معتقد است: دین به اندازه ای غنی، فراگیر و پیچیده است که هیچ دوره ای در تاریخ بشر، خالی از اعتقاد دینی نبوده است . این که حتی یک انسان بی اعتقاد به دین، در شرایط نامطمئن بحران روحی و درماندگی به طور ناهشیار به خدا و نیروهای ماوراءالطبیعی می اندیشد و از او استمداد می طلبد، پدیده ثابت شده ای است به گفته فرانکل بنیانگذار مکتب معنا درمانی، احساس مذهبی عمیق و واقعی، در اعماق ضمیر ناهشیار هر انسانی وجود دارد (حاج یزاده میمندی و برغمدی ،۱۳۸۹). امروزه متخصصان سلامت روان بیشازپیش به اهمیت معنویت در زندگی افراد تأکید میکنند. در حال حاضر بسیاری از متخصصان بالینی علاقه زیادی به گنجاندن معنویت در درمان بالینی دارند. یکی از دلایل این تغییر نگرش در دهههای اخیر وجود پژوهشهایی است که نشان میدهد که باورهای دینی و فعالیتهای مذهبی ارتباط مثبتی با سلامت جسم و روان دارد (جعفری  ؛  حاجلو و محمدزاده، ۱۳۹۳). آزمون معبد ۲۵ سوالی، (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در ۴ حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی( عضویت در گروه های مذهبی و…) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد.

به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی[۱] Sf-36 واروشربون  

از موضوعات مهمی که در حوزه علوم بالینی و بهداشتی از اهمیت بسیاری برخوردار است، اندازه گیری سطح سلامتی است.از آنجا که در ده ه های اخیر سلامتی مفهومی وسیع تلقی می شود لذا امروزه در اندزه گیری سلامت در نظر داشتن ابعاد چندگانه سلامتی و به بیان دیگر «کیفیت زندگی» بیش از پیش مطرح  گردیده و اندازه گیری آن به عنوان پیامدی از سطح سلامت درحوزه علوم بهداشتی کاربرد گسترد ه ای یافته است(منتظری و همکاران، ۱۳۸۴). کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی‌های اوست . پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش کیفیت زندگی ابداع شده‌اند که معروف ترین آن‌ها پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36) است. پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36) دارای ۳۶ سوال است و از ۸ زیرمقیاس عملکرد جسمی (PF)، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (RP)، اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (RE)، انرژی/خستگی (EF)، بهزیستی هیجانی (EW)، کارکرد اجتماعی (SF)، درد (P) و سلامت عمومی (GH). تشکیل شده است ، همچنین از ادغام زیر مقیاس ها دو زیرمقیاس کلی با نام های سلامت جسمی و سلامت روانی به دست می‌آید. در این پرسشنامه نمره پایین‌تر نشان دهنده کیفیت زندگی پایین‌تر است و برعکس.  پرسشنامه کیفیت زندگی برای مصارفی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست های بهداشتی . نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. این آزمون توسط واروشربون در سال ۱۹۹۲ و در کشور آمریکا طراحی و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است.

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Short form Health Survey

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری(GDMS) اسکات و بروس (۱۹۹۵)

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری(GDMS) اسکات و بروس (۱۹۹۵)

تصمیم گیری، کار مشکل و حساسی است و این ناشی از ماهیت پیچیده تصمیم گیری می باشد. مبحث تصمیم گیری همیشه از ابتدا به عنوان بخشی جدا ناپذیر از مدیریت در ادبیات مدیریت مطرح بوده است.

نقش تصمیم گیری در جلوگیری از بروز مسائل و حل مشکلات و انتقال راه حل مناسب، از عملکرد های مهم مدیریت به شمار می رود با توجه به اینکه وظایف اساسی برنامه ریزی، رهبری، سازماندهی و کنترل مستلزم تصمیم گیری است. مدیران در همه سطوح سازمان برای اقدام یا حل مشکل تصمیم میگیرند و تصمیمات خود را عملی میسازند و این تصمیمات در مرحلهی عمل چهارچوب فعالیت سایر کارکنان را مشخص می سازد، بنابراین می توان دریافت که تصمیم گیری فعالیتی حساس و با اهمیت است و بخش مهمی از وقت و کار مدیران به حل مشکل و تصمیم گیری اختصاص می یابد. پرسشنامه سبک های عمومی اسکات و بروس (۱۹۹۵) مشتمل بر ۲۵ سوال می باشد.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (۲۰۰۲)

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید[۱] بنت و رابینسون (۲۰۰۲)

رفتار کارکنان در سازمان باید در جهت تولید باشد. اما گاه این رفتارها نه­تنها در مسیر تولید نیست؛ بلکه، در فرایند تولید نیز اختلال ایجاد می­کند. رفتارهای ضدتولید ، مجموع های متنوع از رفتارها نظیر تخطی از قواعد، سیاستها و اصول زیربنایی مورنیاز برای فعالیت های فردی و سازمانی را شامل می شود، که دارای مشخصه عمدی بودن و با هدف آسیب رسانی به مرحله اجرا درمی آیند (اپل بام، آیاکونی و ماتوسک، ۲۰۰۷ ). چنین رفتارهایی اغلب در قالب  آسیب رسانی به وسایل، امکانات و تجهیزات سازمان، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد کاری رسمی، اذیت و آزار کلامی و فیزیکی همکاران و یا مراجعان و دزدی و استفاده از وسایل سازمان برای مقاصد شخصی در دو طبقه اصلی، به نام های رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان و رفتارهای ضدتولید  معطوف به افراد )همکاران، مشتریان، مراجعان، سرپرست ) جای

می گیرند. این پرسشنامه شامل ۱۱ گویه و یک بعد می باشد و توسط بنت و رابینسون (۲۰۰۲) طراحی شده است.

به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

[۱] – Counterproductive behaviors

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

پیدایش و گسترش سریع فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ، باعث تغییر در چگونگی ، چرایی ، چیستی ، مکان و زمان یادگیری شده و حتی آموزش دهنده نیز از تحول بی نصیب نبوده است . گستردگی تحولات در فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی موجبات پیدایش نوع جدیدی از یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی را فراهم آورد . یادگیری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده از طریق رسانه های الکترونیکی و مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی همانند ماهواره ، تلویزیون ، تلفن های تصویری ، لوح های فشرده و انواع شبکه های رایانه ای(اصنافی، ۱۳۸۴).

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل، یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چند رسانه ای، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان) است.

به همراه ۶ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

یکی از موضوعهای اساسی در ارتباط با سلامت جوانان، سوء مصرف مواد مخدر است، بررسیهای اخیر در زمینههای شیوع مصرف مواد بیانگر آن است که سوء مصرف مواد در ایران مسئلهای جدی و رو به رشد است. امروز اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نسل جوان و به خصوص دانشجویان را که آیندهساز کشور هستند به تباهی کشانده و زیانهای فردی و اجتماعی و اقتصادی مصرف مواد بر کسی پوشیده نیست، مشکلات و معضلات خاصی مربوط به مواد مخدر و رفتارهای ناهنجار ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در میان کشورها و فرهنگها تفاوت دارد. )باقری،   ۱۳۸۵ ). از طرفی با توجه به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است و برای پیشگیری از یک پدیده شناسایی عوامل مؤثر بر آن پدیده ضروری است. لذا توجه به عوامل مؤثر در گرایش سوء مصرف مواد مخدر حائز اهمیت است. چرا که شناسایی عاملهای مؤثر در یک پدیده قدرت پیشبینی را تسهیل کرده و دستاندرکاران را جهت پیشگیری اولیه و تدوین مداخلههای آموزشی برای افراد در معرفی خطر یاری می دهد ( بوتوین، ۲۰۰۰). این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

پرسشنامه گرایش به مصرف مواد:

پرسشنامه گرایش به مصرف مواد:

در حال حاضر اعتیاد و مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از چالش‌های مهم اجتماعی، بهداشتی و سیاسی در سراسر جهان مطرح می‌باشد. در مورد سبب شناسی گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها ، فرضیه های مختلفی بیان شده است ، اما هیچ یک از این نظریه ها به تنهایی نمی توانند علت مصرف مواد مخدر در یک فرد را تشریح کنند . در اغلب موارد مجموعه ای از عوامل در ایجاد مشکل نقش دارند لیکن در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص و در هر فرد برخی از عوامل نقش بارزتری را در مورد سبب شناسی سوء مصرف ایفا می کنند . این پرسشنامه توسط قربانی در سال ۱۳۸۰ ساخته شده است و دارای ۳۰ سوال می باشد.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مزلچ ( ویرایش رستمی وهمکاران)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی[۱] مزلچ ( ویرایش رستمی وهمکاران)

یکی از چالش­ های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی تحصیلی در فراگیران است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آن­ها را تحت تاثیر قرار می­ دهد.  متغیرفرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده می شود  (عزیزی ابرقویی، ۱۳۸۹). سالما، کیورو، لسکینن و نورمی در تعریف فرسودگی تحصیلی این‌گونه‌ گفته‌اند: «فرسودگی تحصیلی با ویژگی‌هایی مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه (خستگی تحصیلی)، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی (بی علاقگی تحصیلی) و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیلی (ناکارآمدی تحصیلی) مشخص می‌شود.» می‌توان گفت که موقعیت‌های آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب می‌شود. اگرچه فراگیران در موقعیت‌های آموزشی به عنوان کارمند کار نمی‌کنند یا شغل خاصی در آن‌ها ندارند اما از دیدگاه روان‌شناختی، فعالیت‌های آموزشی و درسی آن‌ها را می‌توان به عنوان یک کار در نظر گرفت. آن‌ها در کلاس حضور پیدا می‌کنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام می‌دهند.» (عزیزی ابرقویی، ۱۳۸۹). این پرسشنامه از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (۱۳۹۰) استخراج گردیده  و دارای ۱۵ گویه است و هدف آن‌ بررسی ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی  فرسودگی تحصیلی می باشد.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

[۱] – School – Burnout Inventory

پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی

پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی:

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مهم ترین پدیده های زندگی است که می تواند موجبات رشد و شکوفایی توانایی های و هم چنین تأمین نیازهای مختلف انسان و به دنبال آن آرامش روانی را فراهم آورد. با وجود اهمیت و کارکردهای مهم ازدواج، پدیده ایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، بروز کشمکش و تعارض به عنوان جزء جدانشدنی و همیشگی در ازدواج و روابط زناشویی است که اگر زوجین نتوانند آن را به خوبی حل کنند آثار مخربی برای زوجین و فرزندان در خانواده به همراه می آورد ) بهمنی و همکاران، ۱۳۹۰).  پرسشنامه عدالت زناشویی توسط بهمنی ( ۱۳۹۰)  ساخته شده و دارای  ۲۶ سوالی است.

به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ بائر و همکاران ۲۰۰۶

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی  FFMQ بائر و همکاران ۲۰۰۶

موج شدیدی از علاقه به آموزش ذهن آگاهی در حوزه روانشناسی بالینی به عنوان مداخله روانی اجتماعی به وجود آمده است(سجادیان، ۱۳۹۲). کابات زین (۲۰۰۳) ذهن آگاهی را ” هشیاری پدیدار شده به واسطه توجه کردن به هدف در لحظه حاضر و توضیح دادن لحظه به لحظه تجربه به طور غیر قضاوتی” تعریف کرد. تمرین های ذهن آگاهی شامل ،همکاران مجموعه ای از مهارت هاست که در چندین مداخله به طور وسیعی در زمینه های پزشکی و سلامت روان به کارگرفته می شوند. مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی عبارتند از: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی است (سجادیان، ۱۳۹۲). پرسشنامه های ذهن آگاهی با ویژگی های روان سنجی قوی می توانند مشخص کنند که آیا مهار تهای ذهن آگاهی پس از شرکت در یک مداخله ذهن آگاهی محور در جمعیت های بالینی و غیربالینی افزایش می یابند و کاهش در اختلالات روان شناختی را واسطه گری می کنند (بائر و همکاران، ۲۰۰۶). برخی از دانشمندان ذهن آگاهی را به عنوان مجموعه ای از مهار ت ها که می تواند آموخته و تمرین شود، توصیف نمود هاند. این مهار ت ها عبارتند از: مشاهده، توصیف، اقدام آگاهانه، غیرقضاوتی بودن نسبت به تجارب درونی و غیرواکنشی بودن نسبت به تجارب درونی ( سگال و همکاران، ۲۰۰۲).

پرسشنامه پنج بعدی ذهن آگاهی که در مطالعات اخیر از نظر فراوانی پراستفاده ترین پرسشنامه ؛ ذهن آگاهی بوده است (بائر و همکاران، ۲۰۰۶).  پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی ): مقیاس خودسنجی ۳۹ آیتمی است که توسط بائر و همکاران (۲۰۰۶) ساخته شده است.

به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ)کلورادو ویلکات و همکاران

پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ)کلورادو ویلکات و همکاران

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو توسط ویلکات و همکاران (۲۰۱۱) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می شوند. این پرسشنامه که از ۲۰ آیتم تشکیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود.

به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS)

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS)

به اعتقاد روان شناسان، شخصیت افراد ترکیب درستی از عقل و هیجان است و معمولاً سمبل عقل را بهره هوشی (IQ) و سمبل دل را هوش هیجانی (EQ) می دانند (همان، ۴). این مفهوم (هوش هیجانی (دریچه جدیدی در علم روان شناسی گشوده و تحقیقات وسیعی نیز در این زمینه انجام شده است. از نظر تاریخی، در سال ۱۹۸۰ محققی به نام بار – آن (Bar-On) برای اولین بار مخفف «بهره هیجان [۱]» را برای مجموعه ای از توانایی ها که شامل خودآگاهی هیجانی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی مناسب، خود شکوفایی، خوش بینی و نظایر این ها بود، به کاربرد و اولین آزمون در این مورد را ساخت. سپس اصطلاح هوش هیجانی در مجموعه مقالات دانشگاهی جان مایر[۲]  و پیتر سالووی[۳]  بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ بیان شد و آنها نیز مفهوم اساسی خود را برای اولین بار با عنوان «هوش هیجانی» به چاپ رساندند. پس از آن دو نفر، دانیل گلمن[۴] (۱۹۹۵) این مفهوم را در پر فروش ترین کتابش با عنوان «هوش هیجانی» (چرا هوش هیجانی مهم تر از هوش عمومی است؟) مطرح ساخت و سرانجام واژه هوش هیجانی به عنوان اصطلاحی جدید در فرهنگ

این پرسشنامه یک پرسشنامه خودسنجی ۴۱ سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه­ای ساخته شده است (آستین و همکاران، ۲۰۰۴) و در واقع نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸) است.

به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

[۱] – Emotional Quotient

[۲] – John Mayer

[۳] – Pitter Salovey

[۴] – Daniel Golman

پرسشنامه ی تصور از خود بک

 پرسشنامه ی تصور از خود بک

Beck Self- Concept Test (BSCT)

تصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطه نظر عینی از مهارت ها ، خصوصیات و توانایی هایی است که فرد از خود دارد. برای ارزیابی تصور از خود روش ها و پرسشنامه های مختلفی تهیه شده است. ویژگی شخصیتی که در این مقیاس ها مورد بررسی قرار می گیرد ، عبارت است از توانایی ارائه ی مفهومی از خود. یکی از روشهای رایج برای بررسی تصور از خود ، آزمون تصور از خود بک (BSCT) است. این آزمون که در سال ۱۹۷۸ توسط بک و استیر و بر اساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده است ، دارای ۲۵ ماده است.این ۲۵ ماده عبارتند از: قیافه[۱] ،، معلومات[۲] ، آزمندی[۳]، حافظه[۴]، بذله گویی[۵] ، هوش[۶] ،، محبوبیت[۷] ، جاذبه ی جنسی[۸] ، شخصیت[۹] ، تنبلی[۱۰] ،، خودخواهی[۱۱] ، وضع ظاهر[۱۲] ، خوش خلقی[۱۳] ، استقلال[۱۴] ،، مرتب و پاکیزه بودن[۱۵] ، موفقیت[۱۶] ، مهربانی[۱۷] ، یادگیری[۱۸] ،، حسادت[۱۹] ، سختکوشی[۲۰] ، توانایی خواندن[۲۱]به اتمام رساندن کارها[۲۲] ، هشیاری از خود[۲۳] ، ورزشکاری[۲۴]  و بی رحمی.[۲۵]

بر اساس تحقیقات بک و همکاران (۱۹۹۲) این مقیاس ۵ جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از : توانایی ذهنی[۲۶] ، کارآمدی شغلی[۲۷] ، جذابیت جسمانی[۲۸] ، مهارت های اجتماعی[۲۹] و عیب ها و حسن ها[۳۰] . به عقیده ی مؤلفان نحوه ی توصیف افراد درر زمینه های فوق با یکدیگر متفاوت است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. همچنین  همراه آن  ۴ مقاله مربوطه و به صورت رایگان وجود دارد .

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه  ها اینجا بر روی  پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل[۱]

نشخوار  فکری، واژه عمومی است و به افکاری اشاره دارد که تکراری، چرخان، خود متمرکز و افسرده کننده اند، به طوری که نقش اساسی در افسردگی دار ند . نشخوار فکری بیانگر افکاری است که تمایل به تکرار داشته، آگاهانه بوده و پیرامون یک موضوع متمرکز هستند و حتی در صورت غیبت محرک های محیطی فوری و ضروری این افکار باز هم پدیدار می شوند . واتکینز و همکارا نش (۲۰۰۵ ) ) نشخوارفکری را افکار مربوط به احساس غم می دادند و از آن تحت عنوان نشخوار فکری غم یاد می کنند (آذرگون و همکاران، ۱۳۸۸). مقیاس نشخوار ذهنی- تامل دارای ۲۴ گویه است .

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

– Rumination- Reflection Scale

 

مقیاس انتظار از ازدواج(MES) جونز و نلسون

 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
  پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
 • پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
  پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
 • پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
  پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
 • مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
  مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
  مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • رشته های روانشناسی و مدیریت
  رشته های روانشناسی و مدیریت
 • مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
  مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
 • مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
  مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت

مقیاس انتظار از ازدواج[۱] (MES) جونز و نلسون

آگاهی، نگرش و انتظار به ازدواج ازمکانیسم‌های کلیدی برای پیش‌بینی و بررسی رفتار و روند واقعی در ازدواج می‌باشند

برای بررسی انتظارات آزمودنی ها  از ازدواج، از مقیاس انتظار از ازدواج (MES) استفاده می شود مقیاس انتظار از ازدواج که توسط جونز و نلسون در سال ۱۹۹۶ ساخته شد یک ابزار چند بعدی و دارای سه عامل مجزا و مرتبط انتظارات بدبینانه، واقع گرایانه و ایده آل گرایانه می باشد که انتظارات افراد نسبت به ازدواج را اندازه گیری می کند. این پرسشنامه حاوی ۴۰ گزاره است. پاسخ دهندگان از مقیاس ۵ درجه ای لیکرت از ۱ کاملا مخالفم تا  ۵ کاملا موافقم استفاده می کنند  به طور کلی نمرات پایین تر نشان دهنده انتظارات بدبینانه از ازدواج  و نمرات بالاتر نشان دهنده انتظار ایده آل  گرایانه از ازدواج است. نمراتی که در حد وسط هستند  انتظارات واقع گرایانه را نشان می دهند.

به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

[۱]marriage expectations scale

پرسشنامه عادت های مطالعه ( PSSHI ) پالسانی و شارما

پرسشنامه عادت های مطالعه ( PSSHI ) پالسانی و شارما

چندین عامل وجود دارد که بر توانایی  یادگیری موفقیت آمیز فراگیران  تأثیر می گذارد. از جمله تصورات یادگیری، انگیزه، شرایط فیزیکی محیط، محتوا و برنامه درسی و …  یکی از مهمترین این عوامل عادت ها و مهارتهای مطالعه است، مهارتهای مطالعه به عنوان توانایی  فراگیر  در فراگیری، حفظ و استفاده از عقاید و اطلاعات تعریف میشود ( هاروی، ۲۰۰۱ ، به نقل از رانا و کاوسار ، ۲۰۱۱). عادت های مطالعه بیانگر توانایی فراگیران  در سازماندهی و برنامه ریزی برای یادگیری شان است (لی اوا و فرح، ۲۰۱۵).

پژوهشگران مهارت های مطالعه را روشی برای کدگذاری، ذخیره سازی، نگهداری، بازگویی و استفاده از اطلاعات به روشی منطقی، مؤثر و کافی تعریف کرده اند)چن ۰۲۰۰۹).  همچنین عادت های مطالعه به استفاده آگاهانه و هدفمند از مهارت های شناختی، احساسات و اعمال برای به حداکثر رساندن یادگیری دانش و مهارت ها اشاره دارد )کاردل الاوار و نوین، ۲۰۰۳).  عادتهای بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است. توان هرکسی برای پیشرفت تحصیلی کامل ( به سختی درک می شود) بستگی به عوامل متعددی دارد. تلاشهائی درجهت رفع پیشرفت تحصیلی بالاتر از طرق بهبود کیفیت آموزش، موضوعات آموزشی، محیط های تحصیلی و غیره انجام گرفته است. در بخش دانشجوئی نیز، تلاشهائی درجهت بهبود انگیزش، رغبت وعادتهای کاری او انجام گرفته است بطوریکه او می تواند حداکثر توان خود را بکار برد.وقتی گفته می شود تلاشها انجام گرفته است، این تلاشها فقط در چند کشور پیشرفته وچند مدرسه پیشرفته واقعیت داشته است. در کشور خودمان نیز به کار بیشتر برای بهبود کیفیت وبهینه سازی پیشرفت تحصیلی نیاز داریم. ترجمه این پرسشنامه فقط تلاش کوچکی است در آگاه ساختن معلمان، دانش آموزان و والدین به اینکه برخی از عادتهای مطالعه خوب است وبه پیشرفت بهتر منجر می شود (کرمی ، ۱۳۸۴). این پرسشنامه توسط پالسانی و شارما[۱] در سال ۱۹۸۹  تهیه و توسط کرمی  ( ۱۳۸۴) در ایران ترجمه و هنجاریابی شده است. پرسشنامه عادتهای مطالعه دارای ۴۵ گویه و هشت خرده مقیاس تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی است.

به همراه ۵ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

[۱] – Palsane & Sharma

آزمون مفهوم خویشتن بک

آزمون مفهوم خویشتن بک[۱] (SCT)

آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک یک معیار خود گزارشی از نگرش منفی نسبت به خود است یعنی بخشی از تثلیث شناختی افسردگی که بک (۱۹۷۶) نام برده است.SCT   از این جهت با پرسشنامه های عزت نفس و خودپنداره متفاوت است که از پاسخ دهنده می خواهد خود را با دیگرانی که می شناسد  مقایسه کند نه با استانداردهای نامشخص. این آزمون  دارای ۲۶ گویه می باشد

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Beck Self – Concept Test (BSCT

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)[1]

تعلل ورزی شامل تاخیر عمدی در کارهایی است که فرد قصد انجام آن را دارد، در حالیکه از پیامدهای، منفی آن اطلاع دارد و در اکثر موقعیت ها به نارضایتی از عملکرد منجر می شود(استیل، ۲۰۰۷).تعلل ورزی یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد. اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست، اما در اغلب موارد م یتواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری داشته باشد و یکی از انواع شایع تعلل ورزی، تعلل ورزی تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد  ( فتحی و همکاران، ۱۳۹۴).

این مقیاس توسط تاکمن و سکستون[۲] در سال ۱۹۸۹ طراحی شده است و نخستین بار در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط تاکمن در دانشگاه تورنتو کانادا جهت سنجش میزان تعلل ورزی دانشجویان اجرا و هنجاریابی شد. پس از اجرای پرسش نامه ۳۵ گویه ای بر روی ۱۸۳ دانش آموز، با استفاده از تحلیل عاملی به ۱۶ گویه کاهش یافت.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

[۱]. The Procrastination Scale

[۲]. Sexton

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL)والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری[۱] (QWL)والتون

جوامعی که به پیشرفت، ترقی و تعالی دست یافته اند، توانسته اند نیرو ها و استعداد های نهفته در افراد را شکوفا سازند . به ویژه آن دسته ازسازمان هایی که به اهمیت و نقش منابع انسانی در بهبود بهره وری پی برده اند، به ارزش و قدرت نیروی کار متعهد آگاهی یافته و منابع مهم و انرژی فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می کنند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان خود، در بهبود عملکرد سهیم باشند.  سازمان های امروزی در محیط های پرتلاطم و نامطمئنی فعالیت می کنند و برای موفقیت در چنین شرایطی، استراتژی هایی نظیر کوچک سازی، سازماندهی مجدد و غیره را اتخاذ می کنند تا به این طریق بر چالش ها و عدم اطمینان های موجود فائق آیند.  فرصت های  شغلی چه در داخل و چه در خارج سازمان، همواره یکی از نکات محوری برای سازمان هایی است که سرمایه گذاری های قابل توجهی در مدیریت منابع انسانی می نمایند. بر این اساس، کارکنان نیز شغلشان را بانظم جدیدی از قوانین، انتظارات و شرایط استخدامی تجربه می کنند  )گل پرور، ۱۳۸۷)  کیفیت زندگی کاری، نگرشی است که می کوشد تا کیفیت زندگی افراد شاغل را بهبود بخشد و سعی می کند به نیاز های شغلی که به نقش یک عامل تولید در کنار دیگر عوامل تولید مانند سرمایه تنزل کرده و دچار از خود بیگانگی شده، پاسخ دهد )خنیفر و همکاران، (۱۳۸۷  . در واقع برنامه های کیفیت زندگی کاری به حوزه های مختلف عینی و ذهنی کارکنان می پردازد. والتون[۲] ۱۹۷۳ )  ) کیفیت زندگی کاری را عکس العمل کاری را عکس العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامد های ضروری آن در ارضای نیاز های شغلی و سلامت روحی تعریف می کند؛ با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامد های شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار به منظور رفع نیاز های فرد تأکید دارد.  والتون ( ۱۹۷۳ ) یک الگوی نظری برای تبیین کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده است که دارای هشت مؤلفه پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی می باشد  (میرکمالی ، ۱۳۸۳)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در سال ۱۹۷۳ توسط والتون تهیه شده و دارای ۳۵ سؤال و هشت زیر مقیاس پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی (والتون،.(۱۹۷۳

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Quality Of Work Life

[۲] – walton

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX)- فرم زنان

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا[۱](ASEX)– فرم زنان

تمایلات و فعالیت های جنسی در انسان جز نیازهای فیزیولوژیک بوده و از محرکهای اساسی می باشد ، هرچند که وجود آن برای زنده ماندن ضروری نبوده وتهدید جدی برای زندگی به حساب نمی آید  (ستار زاده و همکاران، ۱۳۸۵).  بر اساس اصول بهداشت جسمی و روانی، کلیه ابعاد سلامت زن به ویژه سلامت جسمی، روانی و حتی اجتماعی متاثر از عملکرد جنسی و روابط بین زوجیناست و از سویی عملکرد جنسی نیز خود از تغییرات جسمی و روانی دوران زندگی زن بخصوص دورانبارداری تاثیر میپذیرد(نعمت اله زاده و همکاران، ۱۳۸۹).

پرسشنامه تجارب جنسی  یک مقیاس کوتاه ۵ آیتمی است که توسط یکی از اساتید روانپزشکی دانشگاه آریزونا طراحی گردیده  و عملکرد جنسی به ویژه تمابلات جنسی، برانگیختگی، توانایی رسیدن به ارگاسم و رضایت از ارگاسم در طول هفته آینده را ارزیابی می کند.

به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

[۱] – Arizona Sexual Experience Scale

پرسشنامه شفقت خود دو فرم بلند و کوتاه

پرسشنامه شفقت خود

خود دلسوزی یا شفقت خود از سازه‌های نسبتاً جدید در روانشناسی است که در نتیجه تناقضات موجود در رابطه با متغیرهایی همچون عزت نفس پدید آمد. نف (۲۰۰۳) شفقت خود را به عنوان سازه ای سه مولفه ای شامل مهربانی با خود  در مقابل قضاوت کردن خود ، اشتراکات انسانی  در مقابل انزوا ، و بهشیاری  در مقابل همانند سازی افراطی  تعریف کرده است( سعیدی و همکاران، ۱۳۹۲).

پژوهشگران عقیده دارند که خود دلسوزی یا شفقت خود به معنی این است که فرد در مواجه با ناکامی‌ها، نقائص و عیب‌هایش آن‌ها را بپذیرد. همچنین این سازه اشاره دارد که خود دلسوزی به معنی نادیده گرفتن عیب‌ها و نقص‌ها نیست و در آن فرد به جای انتقاد از خود به مهربانی نسبت به خود می‌پردازد. در رابطه با سنجش شفقت خود یا خود دلسوزی چند ابزار در دسترس است که در میان آن‌ها پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه (SCS-SF) و همچنین پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) بیشتر شناخته شده هستند.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه شفقت خود فرم بلند (تف و همکاران، ۲۰۰۳)

 

پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱)

پرسشنامه مدیریت تضاد (تعارض) سازمانی پوتنام و ویلسون

پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی[۱] پوتنام و ویلسون[۲]

تعارض[۳] نتیجه طبیعی و اجتناب ناپذیر  ارتباطات انسانی است. یکی از مهم ترین عوامل در  موثر و سازنده بودن مدیریت تعارض بین افراد سبک مدیریت تعارض است که افراد برای حل تعارض استفاده می کنند .داشتن دانش و مهارت مدیریت تعارض امری ضروری به نظر می رسد.مدیریت تعارض در واقع به معنای بکارگیری صحیح روش های حل تعارض در زمان مواجهه با آن ها می باشد .راهبردهای مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حال که استمرار دارد احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند (حسینی و عظیم زاده ،۱۳۹۲).

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

[۱] – Organizational Communication Conflict

[۲] – Putnam & Wilson

[۳] – Conflict

مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26)وایزمن و بک

مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26)وایزمن و بک

این مقیاس توسط وایزمن و بک (۱۹۷۸) بر مبنای نظریه بک در مورد محتوای ساختار شناختی در افسردگی تهیه شده است. این مقیاس از ۴ خرده مقیاس موفقیت – کامل طلبی، نیاز به تأیید دیگران، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب پذیری – ارزشیابی عملکرد می باشد و دارای ۲۶ سوال است.

به همراه ۵ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود[۱]

تصویر بدنی مانند هر جنبه روانی دیگر، جزیی از شخصیت انسان است که سیر تکاملی دارد و در شرایطی مانند بدشکلی مشهود، فرد دچار اختلال و ضعف می شود(حسینی و همکاران، ۱۳۹۴).

فشارهای اجتماعی نشات گرفته از افزایش علاقمندی به لاغری و نظرات گسترده در مورد ساختار بدن باعث شده است که نارضایتی از بدن در میان زنان که می تواند منشا کاهش عزت نفس، افسردگی و سایر اختلالات باشد، بسیار شایع شود(زر شناس و همکاران، ۱۳۸۹).

طبق تعریف کش و پروزینسکی[۲]، نگرش فرد به تصویر بدنی شامل بخش های ارزیابی، شناختی و رفتاری است و آگاهی فرد از سلامتی و یا احساس بیماری را نیز در بر می‌گیرد. این پرسشنامه شامل ۶۹ ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است.

به همراه ۱۶ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

[۱] . multidimensional body self-relation questionnaire

[۲]. Cash & Pruzinsky

پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس

پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس[۱] (۱۹۷۹)

ارتباطات موثر به دو دلیل برای مدیران حائزاهمیت است. اولا، ارتباطات فرایندی است که مدیران با استفاده از آن وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را به انجام می رسانند. ثانیا، ارتباطات فعالیتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را به آن تخصیص می دهند. فرایند ارتباطات به مدیران امکان می دهد که مسئولیتهای خود را ایفا کنند.

تحقیقات نشان می دهد که قریب هفتاد درصد از خطاها در محیط کار صرفاً ناشی از ارتباطات ناموثر است (کول، ۱۳۷۶). همچنین انتظارات زیاد و غیر منطقی افراد از خود، از دیگران و از موقعیتها، باعث بوجود آمدن مسائل دیگری می شود که موجب افزایش تشنج در محیط کاری می گردد. بدون برقراری ارتباطات موثر در هر سازمانی مفهوم «بهترین برنامه» بی معنی است. مگر اینکه همه از آن آگاهی داشته باشند و برای رسیدن به اهداف آن دست به دست هم دهند. ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده است مشروط بر آنکه آن مشابهت معنی مورد نظر فرستنده پیام در ذهن گیرنده پیام به وجود آید .

پرسشنامه شناسایی ارتباطات توسط سوسمان و کریونوس (۱۹۷۹) طراحی شده است که از ۴۵ گویه تشکیل شده است و بمنظور تعیین موثر بودن برقراری ارتباط با زیردستان، مافوق ها و همکاران بکار می رود.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

[۱]  – Sussman and Krivonos’s Identify communication questionnaire

پرسشنامه شرایط خانوادگی

پرسشنامه شرایط خانوادگی

یکی از عوامل موثر در شکل گیری رفتار فرد، خانواده است. فضای خانه، نخستین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد. به گونه ای که می توان گفت پدر و مادر نیرومندترین آموزگار افراد در زندگی، آموزش خانوادگی پایدارترین آموزش و محیط خانه مهمترین آموزشگاه برای هر فرد می باشد. فراموش نکنیم که کودکان شما پیش از انکه به پند و اندرز شما عمل کنند رفتار شما را  الگو قرار می دهند. نفوذ والدین در این موضوع تنها محدود به جنبه های ارثی نیست. در آشنا کردن کودک به زندگی جمعی و فرهنگ جامعه خانواده نقش بسیار موثری را اجرا می نماید. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان) است.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

یکی از فرایندهای انگیزشی که دچار تحول می شود، خودکارآمدی ادراک شده است. خودکارآمدی به باورهای افراد درباره توانایی خود در مورد یادگیری ، و عملکرد در سطح مشخصی اطلاق می شود. پژوهش های فراوانی به این نتیجه رسیده اند که خودکارآمدی بر یادگیری، انگیزش و عملکرد ؛ تحصیلی اثرگذار است. خودکارآمدی مفهومی است که از یک نظریۀ گسترده به نام نظریۀ شناختی -اجتماعی استخراج شده است که بر طبق آن پیشرفت آدمی متأثر از رفتار خود، شرایط محیطی و ویژگی های درونی همچون تفکرات و باورهای خود اوست. تصور یادگیرندگان از خودکارآمدی خود از منابع گوناگونی حاصل می شود همچون عملکرد واقعی و واکنشهای فیزیولوژیک خودشان، تشویق دیگران و تجربیاتی که از طریق یادگیری مشاهدهای به دست میآورند. با افزایش میزان خودکارآمدی یادگیرندگان، عملکرد تحصیلی آنان نیز افزایش پیدا کرده و آمادگی و استقامت بیشتری نسبت به آنهایی که از میزان خودکارآمدی پایین تری برخوردارند از خود نشان میدهند( سید صالحی و یونسی، ۱۳۹۴).   این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان (۱۹۹۷) ساخته شده است و  دارای ۵ ماده می‌باشد.

به همراه ۶ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران : Satisfaction With Life

مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران :   Satisfaction With Life

مساله کیفیت زندگی، مفهومی است که بشر در تمام طول تاریخ به آن توجه داشته و یکی از مهمترین مقوله هایی بوده که برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را به کار گرفته و تلاش انسان امروزی نیز بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی و کسب رضایت فردی و اجتماعی می باشد.یکی از شـاخص هـای بهداشـت روانـی میـزان رضـایت از زنـدگی است. مراد از رضایت  زندگی نگـرش فـرد، ارزیـابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یـا برخـی از جنبـه هـای زندگی وهمچون زندگی خانوادگی و تجربـه آموزشـی اسـت  ( دینر، سان، لوکاس و اسمیت، ۱۹۹۹).این مقیاس توسط دینر و همکاران در سال ۱۹۸۵ تهیه شده و دارا ۵ عبارت می باشد.

به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد عبارت است از فرایند ارزیابی ابتکارات و خلاقیت و استعداد های بالقوه و توانایی های بالفعل افراد به منظور تحت کنترل درآوردن آنها در قالب سلسله روش ها و نظاماتی که عملکرد کارکنان را در جهت تحقق و حصول اهداف استراتژیک سازمانی در زیر مجموعه نظام مدیریت منابع انسانی دنبال کرده و از طریق تغییر  و نفوذ در دانش ،مهارتها ،نگرش ،رفتار و با افزایش بهبود عملکرد آنها گامی در تامین حقوق افراد و تحقق اهداف استراتژیک سازمان بر می دارد(شاهچراغی ،۱۳۸۰)

پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد  شامل ۱۲گویه و هدف آن ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت عملکرد در سازمان می باشد .

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه برون سپاری

پرسشنامه برون سپاری

 امروزه در دنیای کسب وکار، برون سپاری به طور گسترده، به ویژه در شرکت های بزرگ بحث و بررسی شده و به نظر میرسد این روند هم چنان رو به افزایش است ( طالبی و همکاران، ۱۳۸۸). برو ن سپاری به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت دیگر برای انجام فرایندهای کسب و کار می باشد که می تواند به دو صورت درون مرزی و برون مرزی انجام شود (  کلانتری و شایان، ۱۳۹۰).  برون سپاری عبارت است تامین خدمات از بیرون سازمان در حالی که درون سپاری معرف تولید کالا یا خدمات با تکیه بر منابع درون سازمان است . به عبارت دیگر ، از نظر آنان برون سپاری به عنوان یک استراتژی مدیریتی تلقی می شود که در نقطه مقابل  استراتژی درون سپاری قرار می گیرد . بنابراین، در کل می توان گفت برون سپاری عبارت است از انتقال فرایندهای غیر استراتژیک به بیرون ازسازمان و تمرکز بر فرایندهای کلیدی درون سازمانی( رهنورد و خانوند،۱۳۸۷).   پرسشنامه استاندارد برون سپاری بر مبنای مبانی نظری پژوهش شامل ۲۲ گویه می  باشد.

به همراه ۵ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی

امروزه دانش در سازمان ها اهمیت ویژ های یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است دانش هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت، برای افراد و سازما ن ها اهمیت استراتژیک دارد. دانش روش ایجاد رفاه برای یک فرد، سازمان یا حتی یک ملت را تحت تأثیر قرار می دهد.  موفقیت بلندمدت سازمان به کسب ، ذخی ره و اشتراک دانش بستگی دارد. استراتژ یهایی که بر اساس انباشت دانش نیروی انسانی طراح ی شوند کلی دمزیت رقابتی اند . بنابر این مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است. نوآوری ها عصاره و نتیجه مدیریت دانش اند. در مواجهه با محیط متغیر، نوآوری ها سازمان را به انعطاف پذ یری در برابر تغییر مجهزمی کنند  و کلید بقا و موفقیت اند. یادگیری سازمانی زمانی اتفاق می افتد که اعضا ی سازمان بر ای حل مسایل سازمان از یادگیری استفاده می کنند. هر سازمان بر اساس ویژگی های خود و افرادش روش هایی برای یادگیری دارد ( احمدیان و همکاران، ۱۳۹۰).     جهت بررسی متغیر یادگیری سازمانی از پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (۲۰۰۷)، استفاده می شود.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمنMarital Intimacy Questioner

پرسشنامه صمیمیت زوجین M I Qووندن بروک و هانس برتمنMarital Intimacy Questioner

از جمله نمودهای زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است (حسینی و همکاران، ۱۳۹۴). همسر گزینی و پیمان زناشویی هر دو نشانه بالندگی و پیشرفت شخصی هستند. گزینش همسر بی گمان یکی از مهمترین تصمیماتی است که در زندگی گرفته می شوداغلب افرادی که ازدواج می کنند، در آغاز زندگی دارای سطح بالایی از رضایت زناشویی هستند، اما علاوه بر افت تدریجی که با گذشت زمان در رضایتمندی زناشویی رخ می دهد در همان هفته ها و ماه های اول ازدواج نیز مشکلات جدی رخ م یدهد که اگر حل نشود می تواند رضایت و ثبات رابطه زناشویی را تهدید کند( شریعت زاده و همکاران، ۱۳۹۲). این پرسشنامه توسط استفان ووندن بروک[۱] و هانس برتمن[۲](۱۹۹۵) ساخته شده و از ۵۶ سوال تشکیل شده است.و۵ شاخص درباره صمیمی بودن در ازدواج را  شامل شاخص صمیمیت (مسائل ومشکلات مربوط به صمیمی بودن ) ،  میزان توافق زوجین ، میزان میزان صادق بودن ، علاقه ومحبت داشتن به یکدیگر و  میزان پایبندی به تعهدات  را می سنجد.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

[۱]Vandon – Brouck & Stephan

[۲]Bertommen –  Hanss

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

اصطلاح «سرمایه اجتماعی» در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی – و به ویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه، ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی، کم و بیش، «اسطوره ای» تبدیل شود – به گونه ای که برخی از نویسندگان آن را حتی بیش از یک کلید واژه علمی و همسنگ یک نظریه پنداشتنه اند.

ناهاپیت و گوشال  (۱۹۹۶) با رویکرد  سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را  درسه بعد  جای می دهند:

 1. ساختاری: بارت (۱۹۹۲) عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند ازروابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه ای، و سازمان مناسب.
 2. ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۶) عنصر ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد ؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت.
 3. شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک .

پرسشنامه  سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال[۱] (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد .

به همراه ۶ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

[۱] . Nahapiet & Ghoshal

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

اختلال شخصیت خودشیفته[۱] نوعی اختلال شخصیت است که در آن فرد خود را بزرگ و مهم می‌پندارد و به گونه‌ای غلو آمیز احساس توانایی و لیاقت می‌کند. این بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جهت ویژه هستند، افاده‌ای و اسم‌پران بوده و در ذهن خود شخص مشهوری هستند. حس خودپسندی و سزاوار بودن، هرگونه نگرانی درباره نیازها، مشکلات و احساسات دیگران را از ذهن آنان خارج می سازد. آنان متکبر و تحکم آمیز بوده، خود را برتر از دیگران می دانند و از دیگران انتظار احترام و تحسین دارند. هنگامی که خود آنان و جهان اطراف‌شان نمی‌توانند انتظارات غیر‌واقع گرایانه و ناممکن آنان را برآورده سازند، به طور شایع دچار ناامیدی می‌شوند.

خودشیفتگی  تاریخچه گسترده ای هم در حوزه روان شناسی شخصیت و هم در حوزه روان شناسی بالینی دارد. خودشیفتگی اولین بار به عنوان یک سازه بالینی، با نام نوعی اختلال از نوشته های فروید(۱۹۱۴) برخاسته است، بعدها کرنبرگ (۱۹۷۵) و کوهات(۱۹۷۷)  این دیدگاه بالینی را در مورد خودشیفتگی ادامه دادند( خودایاری فرد و صیاد شیرازی، ۱۳۹۴). خودشیفتگی اختلالی است که به گرایشهای نیاز به تحسین و تأیید مربوط م یشود. هنگام یکه فرد به دلیل رفتار انعطا فناپذیر یا عدم نظم دهی در مدیریت این گرایش ها به شکلی مؤثر و مفید شکست میخورد، به پیامدهای روان شناختی منفی دچار می شود.

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) یکی از پرکاربردترین و مناسب‌‎ترین ابزارها برای سنجش این متغیر است. این پرسشنامه دارای ۱۶ جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است.

به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

[۱] – Narcissistic personality disorder (NPD)

پرسشنامه خلاقیت تورنس

پرسشنامه خلاقیت تورنس

در دنیای دگرگونی ها اگر ما نتوانیم خود را با سیر شتابان تحولات سازگار سازیم و دانش ، محصول یا خدمت جدیدی برای عرضه نداشته باشیم ، دچار زوال خواهیم شد . تولید دانش و فناوری دستاورد خلاقیت و نوآوری است.

خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است (مطهری، ۱۳۷۲) . تحولات پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غیر عینی، در صدد افزایش توانایی هایی خود برای همگامی با این تغییرات باشد. در حقیقت سکون و بی حرکتی در دنیای متغیر امروز چه برای یک سازمان و چه برای یک کشور در هر اندازه که باشد، نتیجه ای جز نابودی به همراه نخواهد داشت. امروزه خلاقیت و نو آوری نه به عنوان یک نیاز بلکه به عنوان شرط بقاء هر سازمان یا جامعه تلقی گردیده و بر آموزش و کسب مهارت های لازم در بکارگیری این استعداد ویژه بشری تاکید بسیاری شده است.” کلیدی ترین مساله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه ،خلاقیت است .یعنی مساله ای که با آن درست برخورد نشده است .خلاقیت نه ژنتیکی است و نه مربوط به نژادی خاص، بلکه اکتسابی است. حتی در کشور های پیشرفته نیز اگر سیستم های خلاق آنها از کار بیافتد، از رقابت ها عقب می افتند و نابود می شوند لذا تنها راه نجات کشورهای در حال توسعه خلاقیت است و راه دیگری ندارند.“(خوشنویس ۱۳۸۷). این پرسشنامه‌ای حاوی ۶۰ سؤال است

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه شادی و نشاط

پرسشنامه شادی و نشاط

یکی از نیازهای اساسی انسان شادی و نشاط است. شادی  به زندگی معنا می بخشد و موجب نشاط روحی و سلامتی و افزایش توانایی می شود. انسان شاد می تواند قدم های موفقیت را تند طی کند و در مدرسه و اجتماع نقش سازنده ای داشته باشد.

پرسشنامه شادی و نشاط از ۳۷ گویه و ۵ خرده مقیاس رضایت از زندگی (۸ سوال)، آراستگی ظاهری (۹ سوال)، تعامل اجتماعی (۵ سوال)، کارایی فردی (۸ سوال) و کمک به دیگران (۷ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی ابعاد مختلف شادی و نشاط در افراد بکار می رود.

به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱

پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱

مفهوم یادگیری خود-راهبر  (SDL), مفهومی است که مربیان برای سالهای طولانی آن را مورد بررسی و بحث قرار داده اند. SDL , یادگیرندگان را به عنوان صاحبان و مدیران مسئول فرایند یادگیری آنها در نظر می گیرد. SDL , نقش مهم انگیزش و اراده را در آغاز و ادامه تلاش های یادگیرندگان مشخص می کند. انگیزه, تصمیم های مشارکت را تحریک می کند، و اراده, نیت دیدن یک وظیفه را از طریق یک هدف حفظ خواهد نمود به طوری که اهداف به دست می آیند  Corno)، ۱۹۹۲؛ گاریسون، ۱۹۹۷( . در  SDL، کنترل به تدریج از معلمان به ادگیرندگان جابجا می شود. یادگیرندگان, میزان زیادی از استقلال را در تعیین اهداف یادگیری و تصمیم گیری در مورد آنچه ارزش یادگیری دارد و همچنین چگونگی رویکرد وظیفه یادگیری در یک چارچوب معین تمرین و اعمال می کند (Lyman, 1997; Morrow, Sharkey, & Firestone, 1993)   . معلمان, یادگیری را با قابل مشاهده ساختن یادگیری محکم می کنند. آنها, راهبردهای یادگیری را مدلسازی می کنند و با یادگیرندگان کار می کنند به طوری که آنها توانایی استفاده از آنها را در خود توسعه می دهند  (Bolhuis، ۱۹۹۶؛ Corno، ۱۹۹۲؛ Leal، ۱۹۹۳).

 پرسشنامه یادگیری خود راهبردر اصل دارای ۵۲ سوال بوده که در ایران در چندین پژوهش از فرم هنجاریابی شده با ۴۰ سوال استفاده شده است. پاسخ های آزمودنی در پرسشنامه حاضر بر مبنای یک مقیاس ۵ درجه ای بر روی طیف لیکرت از به طور کامل موافقم = ۱ تا به طور کامل مخالفم =۵ می باشد.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

عشق یک هیجان مثبت نیرومند ، اساسی و بنیادی در انسان است. فهمیدن اینکه عشق چرا و چگونه اتفاق می افتد کار آسانی نیست و در مورد مفهوم و انواع آن اتفاق نظر وجودندارد.  به اعتقاد لی ( ۱۹۷۳ ) شش نوع سبک عشق وجود دارد که عبارت اند از: عشق پرشور شهوانی (اروس) که شامل جذابیت بدنی و عاطفی شدید است. عشق نمایشی (لودوس)، نمایش عشق را بازی کردن است . عشق دوستانه )استورگ(  که با مهربانی، صمیمیت و تعهد مشخص می شود. عشق منطقی (واقع گرایانه، پراگما ) ۵ که در آن، افراد ارزیابی معقولی برای انتخاب انجام می دهند . عشق وابسته وسواسی (مانیا)، ترکیبی از عشق پرشور و نمایشی است و  مستلزم انحصار و وسواس، اضطراب و رفتارهای پرشور است و عشق ایثارگرانه)آگاپه(  که عشق بشردوستانه، رفاقتی و البته شدید و در حد قربانی کردن تمام عیار خود است(مطیعیان و همکاران، ۱۳۹۴) .

پرسشنامه عشق استرنبرگ توسط رابرت جی استرنبرگ (۱۹۸۶) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ ماده و ۳ مولفه صمیمیت، لذت و تعهد را می­سنجد. هر یک از این مؤلفه­ها دارای ۱۵ ماده،‌که پاسخ به ماده­ها به روش لیکرت و به صورت ۹ گزینه­ای (اصلا به طور کامل) که به ترتیب ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹ نمره­گذاری می­شودکه ۱۵ جمله اول صمیمت و ۱۵ جمله بعدی هوس و ۱۵ جمله آخری تعهد را منعکس می­کند;که نمرات بالاتر به معنای صمیمیت ، میل و تعهد بیشتر می باشد.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

شاخص رضایت شغلی(IJS) کینگ پارک و هادسون

شاخص رضایت شغلی(IJS) کینگ پارک و هادسون

رضایت شغلی احساسات و نگرشهای مثبتی است که افراد به شغل خود دارند. رضایت شغلی نیروی انسانی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و بهره وری و کاهش تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه و بازنشستگی زودرس است (خاوری و یوسفیان،۱۳۸۶).

فیشر و هانا رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می کنند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند؛ یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید (خاوری و یوسفیان،۱۳۸۶).

  شاخص رضایت شغلی یک ابزار خودگزارشی ۲۵ عبارتی است که به منظور ارزیابی میزان رضایت شغلی کارکنان در سال ۱۹۹۳ توسط کینگ پارک و هادسون ساخته شده است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

مقیاس توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی[۱] (JDI) اسمیت کندال و هالین

مقیاس توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی[۱] (JDI) اسمیت کندال و هالین

 بی تردید یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل (JDI) است. این مقیاس که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از ۴۰۰ تحقیق به کار گرفته شده است. (JDI ) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با ادراک فرد از شغل های جایگزینی که در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می گیرد (اسمیت و همکاران، ۱۹۸۹).

در مقیاس (JDI) برای هر یک از حوزه های رضایت، فهرست کوتاهی از عبارت ها و صفت ها ارائه شده که از مقیاس های قبلی رضایت شغلی، پیشینه تحلیل های عاملی، مصاحبه ها و تجربه های شخصی استخراج شده است. (هومن، ۱۳۸۱).نتایج بسیاری از تحقیق ها نشان می دهد که تعداد دقیق سطوح تا حدی متفاوت است، اما آنچه فصل مشترک همه آن ها را تشکیل می دهد، ظاهر شدن ثابت ۵ سطح است (اسمیت و همکاران، ۱۹۸۹).پرسشنامه حاوی ۷۲ سوال بسته پاسخ می باشد که در مقابل هر یک سه گزینه، بله، نه، نمی دانم، وجود دارد که از پاسخگو خواسته شده، عبارت را به دقت مطالعه کرده، سپس نوع موافقت خود را با هریک از عبارات با علامت ضربدر مشخص نماید. پرسش نامه ی مذکور پنج سطح از رضایت شغلی را اندازه می گیرد که شامل، ماهیت کار (۱۸ سوال)، سرپرست (۱۸ سوال)، همکاران (۱۸ سوال)، دستمزد (۹ سوال) و ترفیع (۹ سوال) است. در ضمن بخش اول پرسش نامه شامل مشخصات فردی جامعه آماری مانند، وضعیت تأهل، آخرین مدرک تحصیلی، سابقه، سنوات شغلی و سن می باشد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]Job Descriptive Index

 

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)ویسوکی و کروم

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)ویسوکی و کروم

رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است . این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود. لوک معتقد است رضایت مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش های مهم شغلی را فراهم می آورد (قلی زاده و همکاران، ۱۳۸۹).

رضایت شغلی به عنوان یک عامل اساسی بر بسیاری از ویژگی های رفتار فردی و عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. رضایت شغلی موجب افزایش بهره وری و تعهد فرد در سازمان، تضمین کننده سلامت فیزیکی و ذهنی فرد و هم چنین موجب افزایش روحیه فرد می گردد (قلی زاده و همکاران، ۱۳۸۹).

رضایت شغلی احساسات و نگرشهای مثبتی است که افراد به شغل خود دارند. رضایت شغلی نیروی انسانی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و بهره وری و کاهش تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه و بازنشستگی زودرس است (خاوری و یوسفیان،۱۳۸۶).

فیشر و هانا رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می کنند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند؛ یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید (خاوری و یوسفیان،۱۳۸۶).

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی توسط ویسوکی و کروم ساخته شده است که از ۳۹ گویه و ۵ خرده مقیاس کار (۱۰ سوال)، سرپرست (۸ سوال)، همکار (۱۰ سوال)، ارتقاء (۵ سوال) و پرداخت (۶ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش رضایت شغلی بکار می رود.

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث

پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث

فیشر  رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد مینمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند (شفیع آبادی، ۱۳۸۲). به نظر هاپاک  رضایت شغلی مفهوم پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معین از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید از شغلش راضی است و از آن لذت می برد.  رضایت شغلی برخاسته از عوامل درونی و خصوصیات فردی از یک سو و عوامل فیزیکی و محیطی از سوی دیگر است. رضایت شغلی ناشی از عوامل درونی و خصوصیات فردی، در واقع نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال است.

پرسش‌نامه رضایت شغلی به منظور اندازه‌گیری میزان رضایت افراد از شغل خود،  توسط بری فیلدورث (۱۹۵۱) ابداع شده است که حاوی ۱۹ سوال می باشد. این پرسش‌نامه برای تعیین کردن احساس مردم نسبت به شغلشان، ساخته شده است. و همچنین برای افرادی

به همراه ۵ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه وسواس مذهبی پن

پرسشنامه وسواس مذهبی پن ( ( PIOS
بحث دین از دیرباز مورد توجه بوده است و کمتر جامعه¬ای را می¬توان یافت که با دین سر و کاری نداشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است افرادی که اعتقادات دینی دارند و یا اعمال مذهبی انجام می دهند نسبت به سایر افرادی که چنین اعتقادات و یا اعمال را ندارند از سلامت روانی و سازگاری بهتری برخوردارند. برخی روان¬شناسان نیز باورها و رفتارهای مذهبی را نمودهایی از آسیب¬شناسی روانی اختلال وسواسی- اجباری به شمار آورده¬اند. اعتقاد به وجود یک مبدأ متعالی، مجموعه¬ای از اصول و قوانین را در یک چارچوب معنادار قرار می¬دهد که پیروی و رعایت آن¬ها برای افراد به صورت الزام در می¬آید. سطوح متفاوت این اعتقادات می-تواند در پیدایش اختلالات روانی مؤثر باشد. از جمله این اختلالات، وسواس است. برای نمونه، براد شاو، الیسون و فلنلی در پژوهش خود دریافتند تصویر ذهنی مثبت از خدا به صورت معکوسی با گستره وسیعی از اختلالات روانی در ارتباط می¬باشد. هم¬چنین، آنان به این نتیجه رسیدند که افراد با تصویر ذهنی مثبت از خدا -نسبت به دیگران- افکار وسواسی کمتری دارند (شاملی و همکاران،۱۳۹۰).
این پرسشنامه یک مقیاس ۱۹ ماده ای با طیف لیکرت )پنج گزینه ای( است که توسط جاناتان اس. دیوید. اف و شاون.پی در سال ۲۰۰۱ تهیه شده است. این مقیاس در ابتدا ۷۷ ماده بوده که براساس مصاحبه مؤلفان با بیماران وسواسی اجباری مذهبی تهیه شده است. در ادامه تعداد ماده های این پرسشنامه ابتدا به۲۹ و سپس به۱۹ ماده تقلیل – داده شد و فرم نهایی آن تحت عنوان PIOS مورد استفاده قرار گرفت.
به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان


این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.
برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

پرسشنامه رسمیت در سازمان

پرسشنامه رسمیت در سازمان

رسمیت  به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده اد ، اشاره میکند یا رسمیت را می توان به عنوان میزان یا حدی که قوانین ،رویه ها ،دستورالعمل ها و ارتباطات مکتوب و هم غیر مکتوب بوده تعریف نمود.(رابینز-۱۳۹۰-۸۹). رسمیت می تواند واضح و صریح ویا مبهم و تلویحی باشد .(رابینز-۱۳۹۰-۹۰).  رسمیت مهم است ، چون : استاندارد نمودن رفتار، کاهش تغییر پذیری را کاهش و افزایش هماهنگی در کار را در پی دارد (رابینز-۱۳۹۰-۹۱).  رسمیت می تواند درون شغل صورت گیرد (رسمیت درون سازمانی) و یا اینکه خارج بر آن تحمیل شود(رسمیت برون سازمانی).وقتی رسمیت از خارج ار شغل تعیین شده باشد اصطلاح رفتار خارجی را برای آن بکار می بریم.(رسمیتی که از خارج تحمیل شود،توصیق رسمیت کارکنان غیر ماهر و مشاغل حرفه ای گویای رفتار درونی شده ایی هستند که از طیق تخصص گرایی به وجود می آیند ). مدیران فنونی در اختیار دارند که به کمک آن می توانند رفتار کارکنان خود را استاندارد کنند . این فنون عبارتند از :گزینش،الزمات نقش،قوانین،رویه ها، خط مشی ها ،آموزش،شعائر.(رابینز-۱۳۹۰-۹۳).

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رسمیت در سازمان می باشد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

نظریه رهبری تحول آفرین توسط بس  در سال ۱۹۸۵ مطرح شده است و می توان آن را فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها به منظور ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل تعریف کرد)موغلی، ۱۳۸۲ ). اهمیت زیاد رهبری تحو لآفرین باعث شده است که امروزه تحقیقات علاوه بر توجه به پیامدها، به عوامل ایجادکننده این نوع رهبری در افراد و سازمان ها نیز متمایل شود. پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲۰۰۰) با استفاده از ۲۰ گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است، اندازه گیری می شود. این پرسشنامه دارای چهار بعد ملاحظه فردی[۱]، ترغیب ذهنی[۲]، انگیزش الهام بخش[۳] و نفوذ آرمانی[۴] می باشد و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است (باس و آولیو، ۲۰۰۰).

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

[۱] – Individual Consideration

[۲] – Intellectual Stimulation

[۳] – Inspirational Motivation

[۴] – Idealized Influence

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت

تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی سال های اخیر موجب تغییر شکل محیط رقابتی سازمان ها شده است و این تغییرات، شرکت ها را با چالش ها و فرصت های جدیدی مواجه ساخته است. چالش ها به حدی است که حتی شرکت های موفق، دیگر نمی توانند با تکنولوژی و تولید همیشگی، موفقیت را به آسانی تکرار کنند(مشبکی و همکاران، ۱۳۹۱). مطالعه رفتار افراد در محیطهای کاری از دیرباز مورد توجه

اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ این امر جدیت بیشتری یافت. یکی از نتایج مهم رفتار کارکنان عملکرد سازمانی می باشد. عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به