بایگانی دسته: پرسشنامه روان شناسی

مقیاس احتمال خودکشی

مقیاس احتمال خودکشی خودكشي اقدامي آگاهانه، با سرانجامي مرگبار است كه توسط خود فرد صورت مي پذيرد. خودكشي پديده اي چندوجهي و متأثر از عوامل فردي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و شناختي است . در اين رابطه توجه به نقش عوامل فردي و روا ن شناختي از اهميت بسزايي برخوردار است . این مقیاس از 36 عبارت و 4 خرده مقیاس ناامیدی،افکار خودکشی،خصومت -پرخاشگری و خودارزیابی منفی تشکیل شده است. به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

40,000 ریال – خرید


 

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (کوپلن و رابین، 1998 ، اصلاحیه خوشبخت، 1390)

مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (کوپلن و رابین، 1998 ، اصلاحیه خوشبخت، 1390)

بازی برای محققان دریچه ای به دنیای کوکان می گشاید تا از آن طریق بتوان وارد دنیای آنان شد و اطراف را از دید آنها مشاهده نمود. وجود ابزارهای مناسب برای ارزیابی بازی، در حیطه ی پژوهش بر روی کودکان بسیار با اهمیت است. این مقیاس توسط کوپلن و رابین، 1998 طراحی شده است و در ایران توسط خوشبخت(1390) اصلاح و اعتبار سنجی شده است و دارای 13 عبارت است. به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
40,000 ریال – خرید


انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان Scale of Belief Development (معنوی پور و پاشا شریفی ،1382).

مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان Scale of Belief Development (معنوی پور و پاشا شریفی ،1382).

تربیت دینی یکی از مقوله های زیربنایی، حیاتی و سرنوشت ساز در تعلیم و تربیت به شمار می رود. معمولاً در نظام آموزشی تربیت دینی مبتنی بر ساخت اعتقادی، فلسفی، جهان بینی مکتب اسلام صورت می گیرد. برنامه ریزان درسی همواره کوشیده اند تا برای متربیان چگونگی بودن و شدن انسان را در جهان هستی تبیین نمایند که اگر این مهم محقق شود، تربیت معنای منطقی و معقول به خود خواهد گرفت (فرهادیان، 1372 ص ،43 ). از آنجا که جهان بینی اسلامی مبتنی بر توحید و مبدأ آفرینش شکل می گیرد، صاحب نظران در برنامه ریزی درسی کتب دینی کوشیده اند تا به تأسی از مفاهیم فطرت انسانی و کرامت به صور مختلف تعریفی از انسان، ویژگی ها، جایگاه و غایت او را در دنیا تبیین نمایند (نجاتی، 1367 ص ،53 ). این پرسشنامه دارای 51 سوال است و توسط معنوی پور و پاشا شریفی (1382) طراحی شده است. به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
50,000 ریال – خرید


 

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر(LSQ)-

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر(LSQ)-

سبک زندگی هر فرد بر سلامت او ت أثیر دارد و فعالیت های ارتقاء دهنده سلامت و شیوه زندگی بهداشتی، استراتژی های اصلی تسهیل و حفاظت از سلامتی هستند . اطلاعات کمی درباره رفتارهای ارتقاء دهنده سبک زندگی در جامعه ایرانی وجود دارد . با توجه به این که سبک زندگی در ایران در حال تحول است و ارتقاء سلامت با توجه به نقش برجسته آن درمراقبت های بهداشتی مورد توجه روز افز ون است . متاسفانه ابزار بومی مناسبی برای انداز ه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت وجود ندارد(محمدی زیدی و همکاران ،1390). این پرسشنامه دارای 54 سؤال است و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بینفردی، خودشکوفایی) است. به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
40,000 ریال – خرید


 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

 

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI)

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI) –

Khanena Neurotic Personality Inventory

روان‌نژندی یا نِوْرُز (به انگلیسی: Neurosis) در روان‌شناسی، نوعی سراسیمگی است که پایه و اساس کالبدشناسانه‌ای ندارد. به عبارت دیگر روان‌نژندی نوعی بیماری روانی یا رفتاری است که اساسی عضوی ندارد. در این بیماری اضطراب روانی با حفظ سلامت توان عقلی در شخص پدید می‌آید. روان‌شناسان بر این باورند که نگرانی یکی از مهمترین علامت‌های روان‌نژندی می‌باشد و بیشترین و رایج‌ترین نوع آن است. نگرانی هم نوع موقت دارد و هم دایمی. برخی از روان‌شناسان نگرانی را چنین تعریف می‌کنند: نگرانی، احساس عمومی به آزردگی ناخوشایند، انتظار خطر و ترس ناشی از خطری است که شخص منتظر آن است و نمی‌داند از کجا سرچشمه می‌گیرد. پرسشنامه KNPI در سال 1965 ساخته شد و در سال 1976 توسط سازنده آن از انگلیسی به بنگالی ترجمه و با فرهنگ بنگالی انطباق داده شد ، ترجمه حاضر از چاپ 1987صورت گرفته است . این پرسشنامه شامل 66 عبارت است که هر یک از عبارات باید به دقت توسط آزمودنی خوانده شود و در یک مقیاس پاسخ 5 طبقه ای با دامنه ای که از “همیشه”، “بلی” ، “به کلی” تا “هرگز” ، “نه” ، “ابدا” را شامل می شود و به ترتیب 1 ، 3 ، 5 ، 4 ، 2 نمره گذاری می شود ، پاسخ داده شود . به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
60,000 ریال – خرید


انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام