بایگانی دسته: پرسشنامه روان شناسی

پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری (هری ج. مارتین ، 1976)

پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری (هری ج. مارتین ، 1976) تاثیرات رقابت به یکی از مباحث چالش برانگیز علم روانشناسی تبدیل شده است و هریک از ما اصطلاحاتی مانند رقابت سازنده به گوشمان خورده است. ولی آیا رقابت می تواند سازنده باشد؟ رقابت یکی از عوامل مهم از بین برنده اعتماد به نفس است. هرچه بیشتر بخواهیم کودکانمان احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند، باید کمتر آنها را در معرض موقعیت هایی که رقابت ایجاد می کنند قرار دهیم. زیرا رقابت اعتماد به نفس را مشروط و وابسته به شرایط معینی می کند. موفقیت فرد وابسته به تعداد افرادی می شود که مغلوب شده اند. پیروزی برای لحظات کوتاهی احساس خوبی به فرد می دهد، ولی نیاز بنیادین به امنیت و شایستگی را رفع نمی کند. از این گذشته، هرچه بیشتر رقابت کنیم، بیشتر به این روند معتاد می شویم. یعنی برای حفظ احساس خوب پیروزی بیش از پیش به رقابت دست می زنیم. این پرسشنامه دارای 28 عبارت می باشد که استاندارد بوده و در پژوهش های متعددی پایایی و روایی آن تأیید شده است. به همراه2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پورنوگرافی( (PPUPS) – کر و همکاران (2014) Problematic Pornography Use Scale

مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پورنوگرافی( (PPUPS) – کر و همکاران (2014) Problematic Pornography Use Scale

غريزه جنسي يكي از مهم ترين غرايز انساني است و شكي نيست كه يكي از مهم ترين دلايل ازدواج ارضاي غرايز جنسي بر مبناي وابستگي هاي عاطفي و در يك قالب تعريف شده و قانونمند است. یکی از پیامدهاي گسترش اینترنت و ابزارهایی مانند تلفن هاي هوشمند، افزایش دسترسی به رسانه هاي صریح جنسی می باشد (Wood,2011). مطالعات پژوهشی نشان دادند که حدود 42 درصد از استفاده کنندگان اینترنت، پورنوگرافی (هرزه نگاري) را مشاهده می کنند (.(Young,2008 متأسفانه برخي از زوج هاي جوان به دليل ناآگاهي نسبت به چگونگي اين روابط، مشکلات احتمالی در رابطه زناشویی و يا با انگيزه ايجاد تنوع در روابط خود به سراغ فيلم هاي مستهجن و به اصطلاح پورنوگرافيك می روند بدون اين كه توجه داشته باشند تماشاي اين فيلم ها آسيب هاي جدي متوجه آ نها خواهد ساخت تا جايي كه روابط طبيعي زناشويي نقش خود را در زندگي مشترك آ نها از دست مي دهد و نسبت به يكديگر نوعی حالت دلزدگی پیدا می کنند ضمن اين كه تماشاي اين گونه فيلم ها غريزه جنسي را به شکل غیرطبیعی تحت تاثیر قرار می دهد که این امر مي تواند سبب هنجارگريزي هاي اخلاقي و بیماری های روحی باشد. برخي از جامعه شناسان آلماني ادعا ميك نند كه عادت بيمارگونه ي ديدن عكس يا فيلم هاي پورنو بر رفتارها و برخوردهاي جنسي معتادان پورنو تأثير منفي دارد. تا جايي كه اين بيماران، از انجام روابط زناشویی عادي و عشق ورزي لذتي نمي برند. كاربراني كه داوطلبانه براي ترك اعتياد خود به روانكاو مراجعه كرد ه اند، اعتراف مي كنند كه ديدن پورنو، به بخش جدايي ناپذير ارضاي جنسي آنان تبديل شده است و آنان نمي توانند بر وسوسه و نياز ديدن اين تصاوير غلبه كنند. پژوهشگران آلماني همچنين معتقدند كه اعتياد به ديدن تصاوير پورنو ، سبب انزوا و دوري فرد از اجتماع و كاهش روابط اجتماعي او مي شود (خسروی، 1398). ابزارهایی گوناگون به منظور بررسی اعتیاد به پورنوگرافی طراحی شدند که یکی از مناسب ترین ابزارها، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاري است. کر و همکاران ( 2014 ) در ابتدا مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاري را در 43آیتم بر اساس مقیاس اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998 )، پرسشنامه اختلال فزو ن خواهی جنسی ((Reid, Garos, Fong,2012 و مقیاس استفاده از هرزه نگاري سایبري ( Grubbs, Sessoms, Wheeler, Volk, 2010 )طراحی کردند، اما 22 آیتم به دلیل اینکه در چند عامل بارگذاري می شدند، حذف شدند و 21 آیتم باقی مانده چهار عامل را تشکیل دادند. در ادامه، سه آیتم که بیش ترین بار عاملی را براي هر عامل داشتند حفظ شدند و به این ترتیب، مقیاس به 12 آیتم کاهش پیدا کرد و در نهایت، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاري اعتبار و روایی خوبی را نشان داد. به همراه1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

پرسشنامه شرایط خانوادگی

پرسشنامه شرایط خانوادگی

خانواده تنها نظام اجتماعی است که در همه جوامع، از مذهبی و غیر مذهبی پذیرفته شده و توسعه یافته است؛ و در جوامع مختلف دارای نقش، پایگاه و منزلت های گوناگون است. با این که هسته ای کوچک از اجتماع است در حیات اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق العاده دارد. خانواده هسته اول همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی است. همه نقش های مربوط به 1- ایجاد تمدن 2- انتقال مواریث 3- رشد و شکوفایی انسانیت به آن مربوط می شود. همه سنت ها، عقاید و آداب، ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نسل جدید منتقل می گردد. جامعه متشکل از خانواده هاست، مختصات آن از طریق روابط خانوادگی قابل توصیف است. اثر وجودی مفید و یا زیان بخش آن به جامعه هم می رسد . ساخت و مشی آن در سکون یا اضطراب جامعه مؤثر است، انگیزه اعضایش در انگیزه های اجتماع تأثیر می گذارد. چگونگی مشی و سبک زندگی آن در اخلاق جامعه و در صحت یا بیماری آن نقشی مؤثر دارد. از نظر ما تشکیل خانواده خدمتی است به زن و مردی که برای حیات مشترک پیوندی برقرار کرده اند، و خدمتی است به اجتماع از نظر دور داشتن آن از عوامل فساد و لغزش و ایجاد احساس مسئولیت ، و به کودک که نیاز به مربی و معلمی صالح دارد، و به مکتب و مذهب که تعالیم آن از این طریق حیات و تداوم پیدا می کنند. این پرسشنامه دارای 22 سؤال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف ) شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان( است. به همراه1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
30,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو-کرون (33 عبارتی)

مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو-کرون (33 عبارتی)

پذیرش اجتماعی در واقع برآیند چندین پدیده اجتماعی همچون نفوذ اجتماعی، همنوایی، قضاوت اجتماعی و نگرش های افراد می باشد.لذا با توجه به زمینه ارائه شده می توان گفت پذیرش اجتماعی یعنی اینکه بیشتر مردم به منظور سازگارشدن با دیگران از زاویه دید آنها بنگرند و مانند آن ها عمل کنند.این امر اغلب دیگران را از اینکه صادقانه خود واقعی شان را بروز دهند باز می دارد(کیل ،2006) هم چنین بر پاسخ ها و واکنش هایی دلالت می کند که برخی افراد تمایل دارند در اجتماع مورد پسند واقع شوند و مطلوبیت اجتماعی کسب کنند. پرسشنامه پذیرش اجتماعی دارای 33 سوال است که به صورت صحیح یا غلط پاسخ داده می شود.مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند. در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سوالات می دهند، حتی اگر پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد. گروهی دیگر طوری حرف می زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوع سوال شود طوری پاسخ می دهند که فکر می کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود. سعی می کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند.مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو-کراون یکی از معتبرترین مقیاسهای سنجش پذیرش اجتماعی است. این آزمون دارای 33 عبارت است و آزمودنی باید با انتخابیکی از گزینه های بلی یا خیر موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارت آن را مشخص نماید. پاسخ های آزمودنی ها به وسیله کلید مقیاس تطبیق داده می شود و جمع مطابقت پاسخها با کلید مقیاس نتیجه کلی را برای هر فرد مشخص می کند.به همراه 4 مقاله مرتبط رایگاناین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
30,000 ریال – خرید


انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

مقیاس رمانتیک بودن The Romantic Relationship Scale

مقیاس رمانتیک بودن The Romantic Relationship Scale

رمانتیک بودن نمایش عشق است اما عشق چیزی بسیار پیچیده است. در موقعیت های مختلف زندگی حرکت های متفاوت معانی مختلفی به خود می گیرند. برداشت هر کس از رمانتیک بودن متفاوت است. یکی از بزرگ ترین اشتباهات زن و شوهرها این است که سعی می کنند برای رمانتیک بودن پیرو این شعار باشند که «با دیگران آنچنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند» این رهنمود تقریبا برای همه انواع دیگر ارتباطات انسانی عالی است اما به کار رمانتیک بودن نمی آید. در رابطه زناشویی نیازهای شما اغلب با نیازهای همسرتان تفاوت های زیادی دارد. این پرسشنامه توسط آتریج و همکاران 1998 ) ) براي اندازه سازه اساسی عشق رومانتیک یعنی وابستگی و ناامنی ساخته شده و دارای 31 عبارت است.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

40,000 ریال – خرید


 

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام