بایگانی دسته: پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه هویت فردی ( بردبار)

پرسشنامه هویت فردی ( بردبار)

بدون تردید، انسان اعم از زن و مرد، پیش از کسب هویت فردی مستقل که صاحب اراده و حق انتخاب است، نمی‌تواند نقش خود را در ساختار جامعه به خوبی ایفا کند و تأکید بر مسئولیت‌ها و وظایف اجتماعی پیش از آن که هویت فرد شکل گیرد و مورد احترام و صاحب حقوق اعلام شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت. مجموع تمایلات، عادات، رسوم و طرز تلقی‌های فرد از یک موضوع را هویت فردی گویند(میر محمدی ،۱۳۸۳). هویت هر پدیده ای، بیانگر هیات و ماهیت وجودی ذات آن پدیده است و واژه هویت در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت هر فرد و در معنایی دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاص می توانند به یکدیگر پیوسته باشند، دلالت دارد. احساسهویت انسان دارای دو رکن حس تعلق و مجزا بودن است، این که ما درباره خودمان چگونه می اندیشیم نه تنها بر انتخاب ها و رفتارهای ما اثر دارد، بلکه به عنوان نقطه مرجعی در خدمت درک ما از دیگران و تعامل ما با آن ها است. آگاهی به وجودخود و پی بردن به کیستی و هویت خود از خلال ارتباط در جامعه به وجود می آید و هویت اجتماعی دستاوردی عملی استو فهم هویت های اجتماعی فردی و جمعی از طریق به کارگرفتن کنش متقابل دیالکتیکی درونی و بیرونی امکان پذیر است. از جمله عوامل موثر بر شکل گیری هویت می توان به برداشت فرد از خصوصیات شخصیتی خویش، عوامل شناختی، فردی وخانوادگی، نظام آموزشی، اجتماعی فرهنگی اشاره نمود. بردبار این پرسشنامه را تهیه کرده است و روایی آن را مورد تأیید قرار داده است. این پرسشنامه دارای 40 عبارت است. به همراه2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.
40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

آمادگی برای گزینش تربیت معلم شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان و گزینش های استخدامی آموزش و پرورش

پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری (هری ج. مارتین ، 1976)

پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری (هری ج. مارتین ، 1976) تاثیرات رقابت به یکی از مباحث چالش برانگیز علم روانشناسی تبدیل شده است و هریک از ما اصطلاحاتی مانند رقابت سازنده به گوشمان خورده است. ولی آیا رقابت می تواند سازنده باشد؟ رقابت یکی از عوامل مهم از بین برنده اعتماد به نفس است. هرچه بیشتر بخواهیم کودکانمان احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند، باید کمتر آنها را در معرض موقعیت هایی که رقابت ایجاد می کنند قرار دهیم. زیرا رقابت اعتماد به نفس را مشروط و وابسته به شرایط معینی می کند. موفقیت فرد وابسته به تعداد افرادی می شود که مغلوب شده اند. پیروزی برای لحظات کوتاهی احساس خوبی به فرد می دهد، ولی نیاز بنیادین به امنیت و شایستگی را رفع نمی کند. از این گذشته، هرچه بیشتر رقابت کنیم، بیشتر به این روند معتاد می شویم. یعنی برای حفظ احساس خوب پیروزی بیش از پیش به رقابت دست می زنیم. این پرسشنامه دارای 28 عبارت می باشد که استاندارد بوده و در پژوهش های متعددی پایایی و روایی آن تأیید شده است. به همراه2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پورنوگرافی( (PPUPS) – کر و همکاران (2014) Problematic Pornography Use Scale

مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پورنوگرافی( (PPUPS) – کر و همکاران (2014) Problematic Pornography Use Scale

غريزه جنسي يكي از مهم ترين غرايز انساني است و شكي نيست كه يكي از مهم ترين دلايل ازدواج ارضاي غرايز جنسي بر مبناي وابستگي هاي عاطفي و در يك قالب تعريف شده و قانونمند است. یکی از پیامدهاي گسترش اینترنت و ابزارهایی مانند تلفن هاي هوشمند، افزایش دسترسی به رسانه هاي صریح جنسی می باشد (Wood,2011). مطالعات پژوهشی نشان دادند که حدود 42 درصد از استفاده کنندگان اینترنت، پورنوگرافی (هرزه نگاري) را مشاهده می کنند (.(Young,2008 متأسفانه برخي از زوج هاي جوان به دليل ناآگاهي نسبت به چگونگي اين روابط، مشکلات احتمالی در رابطه زناشویی و يا با انگيزه ايجاد تنوع در روابط خود به سراغ فيلم هاي مستهجن و به اصطلاح پورنوگرافيك می روند بدون اين كه توجه داشته باشند تماشاي اين فيلم ها آسيب هاي جدي متوجه آ نها خواهد ساخت تا جايي كه روابط طبيعي زناشويي نقش خود را در زندگي مشترك آ نها از دست مي دهد و نسبت به يكديگر نوعی حالت دلزدگی پیدا می کنند ضمن اين كه تماشاي اين گونه فيلم ها غريزه جنسي را به شکل غیرطبیعی تحت تاثیر قرار می دهد که این امر مي تواند سبب هنجارگريزي هاي اخلاقي و بیماری های روحی باشد. برخي از جامعه شناسان آلماني ادعا ميك نند كه عادت بيمارگونه ي ديدن عكس يا فيلم هاي پورنو بر رفتارها و برخوردهاي جنسي معتادان پورنو تأثير منفي دارد. تا جايي كه اين بيماران، از انجام روابط زناشویی عادي و عشق ورزي لذتي نمي برند. كاربراني كه داوطلبانه براي ترك اعتياد خود به روانكاو مراجعه كرد ه اند، اعتراف مي كنند كه ديدن پورنو، به بخش جدايي ناپذير ارضاي جنسي آنان تبديل شده است و آنان نمي توانند بر وسوسه و نياز ديدن اين تصاوير غلبه كنند. پژوهشگران آلماني همچنين معتقدند كه اعتياد به ديدن تصاوير پورنو ، سبب انزوا و دوري فرد از اجتماع و كاهش روابط اجتماعي او مي شود (خسروی، 1398). ابزارهایی گوناگون به منظور بررسی اعتیاد به پورنوگرافی طراحی شدند که یکی از مناسب ترین ابزارها، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاري است. کر و همکاران ( 2014 ) در ابتدا مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاري را در 43آیتم بر اساس مقیاس اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998 )، پرسشنامه اختلال فزو ن خواهی جنسی ((Reid, Garos, Fong,2012 و مقیاس استفاده از هرزه نگاري سایبري ( Grubbs, Sessoms, Wheeler, Volk, 2010 )طراحی کردند، اما 22 آیتم به دلیل اینکه در چند عامل بارگذاري می شدند، حذف شدند و 21 آیتم باقی مانده چهار عامل را تشکیل دادند. در ادامه، سه آیتم که بیش ترین بار عاملی را براي هر عامل داشتند حفظ شدند و به این ترتیب، مقیاس به 12 آیتم کاهش پیدا کرد و در نهایت، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاري اعتبار و روایی خوبی را نشان داد. به همراه1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

دوره نوجوانی دوره گذار از کودکی به بزرگسالی است و نوجوان در این دوره تغییرات زیستی، اجتماعی، عاطفی و شناختی را تجربه می‌کند. این تغییرات برای نوجوان فشارها و تنش‌هایی را به وجود می‌آورد و نوجوان راه حل رفع تنش و فشارهای ناشی از مراحل رشد دوره نوجوانی را در استقلال از والدین، جستجوی منابع حمایت عاطفی در خارج از خانه، به دست آوردن تأیید گروه همسالان و … می‌یابد و بنابراین با درگیری در رفتارهای پرخطر درصدد پاسخگویی به این فشارها بر می‌آید. البته چنان نیست که همه افراد در دوره نوجوانی درگیر رفتارهای پرخطر شوند. داشتن رابطه اجتماعی با سایرین (با کارکردهایی از جمله: افزایش عزت نفس، تأثیر بر رفاه فردی و اجتماعی، افزایش توانایی حل مشکلات، انسجام اجتماعی، تقویت تعهدات اخلاقی و ثبات اجتماعی) از طریق تقویت شبکه اجتماعی و دریافت حمایت اجتماعی، از عوامل مقابله با فشارهای و تنش‌های دوره نوجوانی و بازدارنده بروز رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان در نظر گرفته می‌شود (رحمانی و همکاران، 1395). این پرسشنامه داراي 30 سوال بوده و هدف سنجش میزان رعایت هنجارهاي اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف )خانواده، مدرسه، جامعه( است. به همراه1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام