بایگانی دسته: پاورپونت مدیریت

مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”308″]

 

اقتصاد سنجی ۶۳۹ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

اقتصاد سنجی ۶۳۹ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”308″]

 

پاور پونت اقتصاد خرد (۱)- از دکتر داودی ۲۷۱ اسلاید

اقتصاد خرد (۱) از دکتر داودی  ۲۷۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”307″]