بایگانی دسته: پاورپونت روان شناسی

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان سنجی دکتر حمزه گنجی پیام نور ۱۸۳ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان سنجی دکتر حمزه گنجی پیام نور ۱۸۳ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ از کتاب دکتر جعفری گوهر ۳۲۴ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ از کتاب دکتر جعفری گوهر  ۳۲۴ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

روانشناسی رشد۲ شعاری نژاد ۱۳۹ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روانشناسی رشد۲ شعاری نژاد ۱۳۹ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان شناسی عمومی اتکینسون ۳۰۸ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی عمومی اتکینسون ۳۰۸ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان شناسی رشد شعاری نژاد ۱۸۷ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی رشد شعاری نژاد ۱۸۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)[1] Positive Affect Negative Affect Scale

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)[1]  Positive Affect Negative Affect Scale

این مقیاس در سال ۱۹۸۸ توسط واتسون و تلگن[۲]، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته و قالب کلمات طراحی شده است  .   

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

[۱]. Positive Affect and Negative Affect Scales

[۲] – Watson, Clark & Tellegen