بایگانی دسته: پاورپونت

پاور پونت روان شناسی

 پاور پونت روان شناسی

 

PP1- آسیب شناسی روانی ديويسون نيل و كرينگ(پیام نور) 278  اسلاید 3000تومان

30,000 ریال – خرید

PP2- روان شناسی رشد شعاری نژاد 187 اسلاید  2000تومان

20,000 ریال – خرید

PP3- روان شناسی عمومی اتکینسون 308 اسلاید 3000 تومان

30,000 ریال – خرید

PP4- روانشناسی رشد2 شعاری نژاد 139 اسلاید 2000تومان

20,000 ریال – خرید

PP5- متون روانشناسی به زبان خارجی 1 از کتاب دکتر جعفری گوهر  324 اسلاید  3000تومان

30,000 ریال – خرید

PP6- روان سنجي دکتر حمزه گنجی پیام نور 183 اسلاید  2000تومان

20,000 ریال – خرید

PP7- روان شناسی عمومی اتكينسون و همكاران 340 اسلاید  3500تومان

35,000 ریال – خرید

PP8- اختلالات خوردن – 77 اسلاید – 2000 تومان –

20,000 ریال – خرید

PP9- آشنایی با اصول و مبانی خلاقيت- 95 اسلاید – 2500 تومان –

25,000 ریال – خرید

PP10- تحلیل علمی و عملی نقاشی کودک – 70 اسلاید – 2000 تومان

20,000 ریال – خرید

PP11- تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن مربوط به درس روان شناسی بالینی کودک- 50 اسلاید – 2000 تومان

20,000 ریال – خرید

PP12- درمان مبتنی بر امید Hope  Therapy     – 93 اسلاید – 2000 تومان   

25,000 ریال – خرید
 

PP13- فصل دوم درمان هاي روان كاوي زيگموند فرويد- 87 اسلاید – 2500 تومان

25,000 ریال – خرید

PP14- رفتـاردرمـانی شنـاختی افسـردگی- 120 اسلاید – 3000 تومان –

30,000 ریال – خرید

PP15- روان شناسي رشد (1)شعاری نژاد- 187 اسلاید – 3500 تومان –

35,000 ریال – خرید

PP16 – روان شناسی تربیتی  -79 اسلاید – 2500 تومان

35,000 ریال – خرید

PP17- روان شناسی مرضی کودک – 323 اسلاید – 5000 تومان –

50,000 ریال – خرید

PP18- روان‌شناسی نوجوان – 67 اسلاید- 2000 تومان –

50,000 ریال – خرید

PP19- —فرایند درمان در —زوج درمانی بوئن – 47 اسلاید – 2000 تومان –

20,000 ریال – خرید

PP20- فنون مصاحبه تشخیصی- 96 اسلاید – 3000 تومان

30,000 ریال – خرید

pp21- کارگاه آموزشی طرح واره درمانی – 103 اسلاید – 2500 تومان –

25,000 ریال – خرید

pp22- کارگاه خلاقيت  – 60 اسلاید- 2000 تومان –

20,000 ریال – خرید

pp23- مصاحبه انگیزشی – 90 اسلاید – 3000 تومان –

30,000 ریال – خرید

انواع پاور پونت مدیریت و حسابداری  PM

PM1- اقتصاد خرد (1)– از دكتر داودي  271 اسلاید  2500 تومان

25,000 ریال – خرید

PM2- اقتصاد سنجی 639 اسلاید  4000تومان

40,000 ریال – خرید

PM3 مدیریت منابع انسانی 95 اسلاید- 1500 تومان

15,000 ریال – خرید

پاورپونت علوم تربیتی 

پاورپونت علوم تربیتی 

pe1- اصول برنامه ریزی اموزشی : 287 اسلاید از دو کتاب فرايند برنامه ريزي آموزشي ؛ يونسكو  وبرنامه ريزي آموزشي چيست ؟ فيليپ كومز 3000 تومان

30,000 ریال – خرید

pe2-اصول و مبانی آموزش و پرورش : از کتاب  دکتر تقی پور ظهیر  217 اسلاید 2500 تومان

25,000 ریال – خرید

اصول مدیریت آموزشی (پیام نور ) از کتاب دکتر علی علاقه بند 269 اسلاید  3000تومان

30,000 ریال – خرید

PE4- اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی از کتاب دکتر سیف 314 اسلاید 3000 تومان

30,000 ریال – خرید

PE5- آموزش و پرورش تطبیقی از کتاب دکتر احمد آقازاده 308 اسلاید 3000تومان

30,000 ریال – خرید

PE6- روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش 241 اسلاید 2500تومان

25,000 ریال – خرید

PE7- شیوه های مطالعه (یادگیری خلاق، یادگیری همیشگی مطالب) شجری 159 اسلاید  2000تومان

20,000 ریال – خرید

PE8- مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی 218 اسلاید 2500 تومان

25,000 ریال – خرید

PE9- مقدمات مدیریت آموزش پیام نوراز دکتر علاقه  بند 247 اسلاید  3000 تومان

30,000 ریال – خرید

PE10- مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دکتر پور ظهیر 121 اسلاید 2000تومان

20,000 ریال – خرید

PE11- مهارتهای آموزشی و پرورشی از دکتر شعبانی 373 اسلاید  3500 تومان

35,000 ریال – خرید

PE12- روانشناسی تربیتی از کتاب دکتر سیف در سه فایل  جداگانه 837 اسلاید  5000 تومان

50,000 ریال – خرید

PE13- روان شناسی یادگیری دکتر پارسا 341 اسلاید 3500 توامن

35,000 ریال – خرید

برنامه ریزی روستایی در ایران (پیام نور) – دکتر حسین آسایش

فایل پاورپونت درس:

برنامه ریزی روستایی در ایران (پیام نور) – دکتر حسین آسایش – ۱۶۳ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جهت ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”310″]

 

روش تحقیق پیشرفته عیسی ابراهیم زاده

فایل پاورپونت درس:

روش تحقیق پیشرفته عیسی ابراهیم زاده ۲۸۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جهت ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”309″]

 

مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”308″]