بایگانی دسته: فایل صوتی موفقیت

کی گفته نباید بترسیم؟

کی گفته نباید بترسیم؟ باصدای حامد متین

 

مدیریت درونی خود در ۵ قسمت

مدیریت درونی خود در ۵ قسمت تقدیم می گردد.
با گوش دادن به این فایل های صوتی می توانید زندگی خود را تغییر دهید. 

مدیریت درونی خود بخش اول: 

 

 


مدیریت درونی خود بخش سوم

انگیزشی ترین پیام صوتی