بایگانی دسته: روش تحقیق

روش پژوهش گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده ها-نظریه داده بنیاد-تئوری زمینه ای)

روش پژوهش گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده ها-نظریه داده بنیاد-تئوری زمینه ای)


گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) روشی است که برای اولین بار در سال 1967 توسط دو محقق به نام گلیزر و اشتراوس مطرح شده است. این روش منجر به ایجاد شکل معروفی از تحقیق و بررسی در حوزه های آموزش و پژوهش سلامت شده است. در این روش تاکید بر روی نسلی از نظریه مبتنی بر داده است . به بیان دیگر، این روش برخاسته از داده ها است. این روش، متفاوت از سایر روش هائی است که در صدد تست یک فرضیه فرموله شده توسط محقق هستند.

در گراندد تئوری، روش هایی از قبیل گروه های تمرکز و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعاتمورد نظر به کار گرفته می شوند و به همراه آن، بررسی جامعی از ادبیات و پیشینه در تمام فرآیند جمع آوری داده صورت می گیرد. این بررسی و مرور بر ادبیات و پیشینه، به توضیح و تبئین نتایج در حال ظهور کمک می کند. در مطالعات گراندد تئوری، تعداد افرادی مورد مصاحبه در ابتدای پژوهش مشخص نمی باشند. دلیل آن این است که محقق، در همان ابتدا، از پایان و انتهای مسیری که تحقیق طی خواهد کرد، مطمئن نیست.

در عوض، او مسیر جمع آوری داده ها را تا رسیدن به نقطه اشباع طی می کند، به این معنا که او به تمام اطلاعات مورد نظر دست یافته است. بر این اساس، گراندد روشی با تئوری انعطاف پذیر است و امکان می دهد مسائل و موضوعات جدیدی برای محقق بروز کند که قبل از آن محقق تصوری از آنها در ذهن خود نداشته است

گراندد تئوری به طور کلی به سه نوع سیستماتیک-نوخاسته و سازگرا تقسیم می شود

شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

1- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به توسعه و پرورش حرفه‌ای كمك می كند.
2- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) مشاركتی است.
3- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) گروهی (تیمی) است ( تاكید بر كار جمعی).
4- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) چرخه‌ای ( گردشی) است.
5- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) توسط معلم شروع می شود.
6- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، پژوهشی است با سئوال و مسأله‌ای شروع می شود.
7- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به ترویج و گسترش علم كمك می كند.
8- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) ، معلم تازه كار و با سابقه را در كنار هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت می كند.
9- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) نیازمند نقادی فعال و متفكرانه است ( تفكر انتقادی ).
10-هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، زمان و نتیجه (هر دو ) مهم است.
11- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، تمركز در مسایل واقعی مدرسه و كلاس است.
12- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، كاربرد یافته و نتایج در عمل به كار گرفته می‌شود.

درس_پژوهی چیست ؟

درس_پژوهی چیست ؟

درس_پژوهی رویکردی برای توسعه ی دانش حرفه ای معلمان است ، که از درون مدارس ابتدایی ژاپن مطرح و توسعه یافته است. در این رویکرد ، معلمان با حضور در گروه های کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در جلسات هم اندیشی پیرامون اهداف و محتوای دروس ، به یک برنامه ی مقدماتی برای تدریس دست می یابند ، سپس با مشاهده ی اجرای برنامه و نقد آن ، فرصتی برای رشد حرفه ای خود مهیا می سازند. معلمان از طریق #درس پژوهی ، یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند و در تجارب آموزشی و تربیتی یکدیگر سهیم شوند. آنها بدین ترتیب می توانند با بازاندیشی در رفتارهای آموزشی خود ، راه های بهتری برای تدریس بیابند و به تولید دانش حرفه ای بپردازند .

سایت های علمی و مورد نیاز هر محقق و دانشجویی

سایت های علمی و مورد نیاز هر محقق و دانشجوییدانلود رایگان کتاب

www.ketabnak.com

www.98ia.com

www.takbook.com

www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.ketabesabz.com

www.readbook.ir

سایتهای مهم علمی،پژوهشی

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

بانک های اطلاعاتی

www.umi.com/pqdauto

www.search.ebscohost.com

www.sciencedirect.com

www.emeraldinsight.com

www.online.sagepub.com

www.springerlink.com

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.umi.com/pgdautowww.mhrn.net

www.theses.org

مقالات فارسی

www.magiran.com

www.civilica.com

www.sid.ir

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

دایره المعارف بریتانیکا

www.brit

:دانشگاه اهایو

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

florida:

http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/دسترسی به متن

کامل پایان نامه های ۴۳۵ دانشگاه

از۲۴ کشور اروپایی

http://www.dart-europe.eu/basic-search.phpدسترسی رایگان به بانک مقالات

دانشگاه کالیفرنیا

http://escholarship.org/دسترسی رایگان به بانک مقالات

دانشگاه TENNESSEE

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148دسترسی رایگان به ۱,۵۵۰,۶۳۲ مقاله ی

دانشگاهی

http://www.oalib.com/دسترسی به پایان نامه های

الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk/دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال

های سایت In Tech

http://www.intechopen.com/دسترسی رایگان به مقالات علمی دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/Rدسترسی رایگان به مقالات علمی مقالات ۱۷۵۳ ژورنال—دانشگاه استنفورد

http://highwire.stanford.edu/Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org/دسترسی به مقالات و متون علمی

پایگاه Proceeding of the National Academy

of Sciences 

ایالت متحده ی آمریکا

http://www.pnas.org:two_hearts:

روزنامه ها و مجلات انگلیسی

روزنامه گاردین

http://www.guardian.co.uk

روزنامه نیویورک تایمز

http://www.nytimes.com

روزنامه واشنگتن تایمز

http://www.washtimes.com

روزنامه واشنگتن پست

http://www.washpost.com/index.shtml

روزنامه تایمز

http://www.the-times.co.uk/newsسایتهای انگلیسی بازرگانی

E.L. Easton Business English

http://eleaston.com/biz/bizhome.html

Business English-lessons for Adults

http://www.better-english.com/ exerciselist.html

BUSINESS ENGLISH

http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english

Business English for EFL-ESL-TESL-ESP-ELT

http://www.wfi.fr/volterre/businessenglish. html

Business English Certificates

http://www.englishexams.net/BEC_Vantage.html

سایتهای Dictionary

دیکشنری پارست

http://www.parset.com/Dic

Farsidic

http://www.farsidic.com

دیکشنری آریانپور

http://www.aryanpour.com

دیکشنری کمبریج

http://dictionary.cambridge.org/Default. asp?dict=I

دیکشنری آنلاین

http://dic.amdz.com

دیکشنری مذهبی

http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/SmithsBibleDictionary/smt.cgi?number=T814

دیکشنری وبستر

http://www.m-w.com

دیکشنری بارتلی

http://www.bartleby.com/61/2/B0390200.html

دیکشنری نارسیس

http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp

دیکشنری وان لوک

http://www.onelook.com/?other=web1913&w=Book

دیکشنری آریا

http://www.ariadic.com

Persian Online Dictionary

http://www.wdgco.com/dic

Aussieslang

http://www.aussieslang.com

 

AMOS چیست ؟

 AMOS چیست ؟

AMOS  مخفف عبارات Analysis of moment structures می باشد. Amos را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند.

نرم افزار تحلیل آماری آموس AMOS جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. برون داد نرم‌افزار آموس به صورت گرافیکی بوده و لذا درک مطلب را تسهیل می‌کند.

Amos فراتر از توانمندی های معمول نرم افزارهای مدل سازی رفته و به عنوان مثال به خوبی می تواند بر اساس جدیدترین روش های آماری در مورد نحوه برخورد با داده های مفقود شده به جایگزینی آنها دست زند.

Amos نه تنها کلیه ویژگی های نرم افزارهایی نظیرLisrel (لیزرل )را داراست بلکه خصایص منحصر به فردی دارد که آن را از سایر نرم افزارهای مدل سازی متمایز ساخته است.

آموس مدل ترسیم شده در صفحه میانجی را به عنوان مدل مدل می پذیرد و خروجی های آن به خوبی و با کیفیت بالا قابل انتقال به سایر برنامه های تحت ویندوز است.کاربر این امکان را دارد که با تغییر قلم ها، رنگ ها، ضخامت پیکان ها، اندازه پارامترها و مکان قرار گرفتن آنها مدل مدون را به زیباترین شکل و مطابق با سلیقه خود درآورد.

یکی از مهم ترین  خصایص این نرم افزار این است که با استفاده از روش بیزی می تواند به برآورد پارامترها در مدل هایی بپردازد که متغیرهای حاضر در آن ها از نوع مقوله ای رتبه ای یا اسمی هستند.

امکان مدیریت داده ها به اشکال مختلف را داراست و به خوبی می تواند داده ها را در قالب های مختلف چه به شکل خام و چه به شکل ماتریس های واریانس- کوواریانس یا همبستگی از سایر نرم افزارها فراخواند.

از دیگر ویژگی های این نرم افزار توانایی مدیریت داده های چند گروهی است به نحوی که می توان مدل ها را برای نمونه های مختلف مورد آزمون قرار داد و نتایج را به سادگی با یکدیگر مقایسه کرد.

به خوبی از توانایی وارسی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره برخوردار است.

امکان برآورد پارامترها با روشهای مختلف را داراست که از جمله آنها می توان به حداکثر درست نمایی، حداقل مربعات تعمیم یافته، حداقل مربعات غیر وزنی و حداقل مربعات غیر وابسته به مقیاس اشاره کرد.

در این نرم افزار همچنین امکان استفاده از روش خودگردان سازی برای برآورد اعتبار پارامترهای برآورد شده، مقایسه مدل های مختلف با داده های یکسان و مقایسه روش های مختلف برآورد برایانتخاب بهترین آنها در یک موقعیت خاص پژوهشی وجود دارد.

 کاربردهای نرم افزار AMOS

  • تعیین روابط بین متغیر ها

  • یافتن مدل مناسب برای دادها

  • استفاده از نمودارها برای تعیین روابط

  • کاربرد جالب ان برای چگونگی و چرایی دادها

  • در عین استفاده از این نرم افزار میتوانید به  SPSS هم دسترسی داشته باشید

  • فضایی برای مجال استفاده از موارد گرافیکی

  • تحلیل چند گانه قابلیت ترکیب مدل ها

  • ایجاد مدل

نکته: حداقل نمونه مورد نیاز برای amos  ، ۲۰۰ نفر است و اگر تعداد کم تر باشد باید توزیع نرمال باشد.