بایگانی دسته: روش تحقیق

10 گام اساسی در فرایند درس پژوهی

مقدمه

پژوهش‌هاي اخير در زمينه توسعه‌ي حرفه‌اي معلمان، روشنگر جهت گيري‌هاي متفاوتي از اقدامات معمول در اين حوزه است. اين پژوهش‌ها بيشتر بر مدرسه وكلاس درس استوار است ومي‌كوشد معلمان را بيش از پيش در تصميم گيري‌هاي مربوط به شيوه‌هاي بهبود كيفيت آموزشي مدارس مشاركت دهد. اين آموزش به معلمان كمك مي‌كند تا به هنگام كسب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي در حين كار به بازسازي فكري خويش ودانش‌آموزان در فرآيند ياددهي –يادگيري توجه جدي مبذول دارند.درس پژوهي، يكي از الگوهاي مناسبي از پژوهش‌هاي مشاركتي در كلاس درس است كه براي توسعه حرفه‌اي معلمان يك مدرسه يا مدارس همتا مد نظر صاحب نظران وپژوهشگران آموزشي قرار گرفته است.

لذا گروه تكنولوژي وگروههاي آموزشي ابتدايي در نظر دارد،  در راستاي ارتقاء علمي وعملي معلمان گرامي وبهبود كيفيت شيوه‌هاي آموزشي ، جشنواره درس پژوهي را در سطح مدارس مناطق وشهرستان‌هاي استان برگزار نمايد.

ادامه‌ی خواندن

روایی / اعتبار پرسشنامه

روايي / اعتبار

    از واژه “روا” به معناي جايز ودرست گرفته شده وروايي به معناي صحيح ودرست بودن است.

     مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه گيري ،بتواند خصيصه وويژگي مورد نظر رااندازه بگيرد.

    اهميت روايي ازآن جهت است كه اندازه گيريهاي نامناسب وناكافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش وناروا سازد.

ادامه‌ی خواندن

نمونه گيري (جامعه و نمونه آماری)

نمونه گيري (جامعه و نمونه آماری)

    هدف همه نمونه برداري ها در پژوهش هاي علمي تهيه بيانيه هاي دقيق وبا معنا درباره يك گروه بر پايه مطالعه زير مجموعه اي از آن گروه است .

ادامه‌ی خواندن