بایگانی دسته: فیلم آموزش رایانه

حل پیغام خطای The proxy server is refusing connections و باز نشدن سایت.

 

 حل پیغام خطای The proxy server is refusing connections

و باز نشدن سایت.

تنظیم دائمی نوشتن متن فارسی از راست به چپ در ورد

تنظیم دائمی نوشتن متن فارسی از راست به چپ در ورد

 

تهیه فهرست مطالب در نرم افزار ورد wORD

چگونه  به راحتی در نرم افزار ورد فهرست  مطالب را تهیه کنیم.