بایگانی دسته: آموزش و پرورش

مدیریت بوفالویی یا غازی؟

مدیریت بوفالویی یا غازی؟

« جينن بلاسكو » یکی از مشاورين برتر مديريت، در تحقیقاتی که بین سازمانهای موفق جهان انجام داد رمز موفقیت و بقا آنها را در چند اصل مهم مشاهده کرد از جمله این که:

 1- سازمان‌ها و مدیران موفق براي كار زندگي نمي‌كنند، بلكه آنها براي زندگي كار مي‌كنند. آن‌ها به همه امور زندگي اهميت داده و همه چيز را با هم و با تعادل به پيش مي‌برند. امور خانواده، امور شخصي، امور سلامت، امور تفريحي، امور معاشرتي، ورزش و سرانجام كسب و كار.

ادامه‌ی خواندن

روش های مدیریت تعارض

روش های مدیریت تعارض

 مدیران قادر به جلوگیری از تعارض نیستند و نباید هم از آن جلوگیری می کنند. بهترین راه این است تعارض نیست اما باید به دنبال آن باشند که بتوانند تعارض ها ودشواری ها  به شایسته در این روش ممکن و با احترام مدیریت کنند. مدیران روشهایی را برای برخورد با تعارض ها در کمترین سطح هیجان و حداقل زمان  ممکن و کمترین مصرف انرژی و توان  ، با دنبال کردن « قانون شش [1]C »  می یابند.   شش سی  عبارتند از: نگرانی[2] ، گفتگو[3]  ، مشاوره[4] ، برخورد[5] ، مبارزه[6] ، دلجویی و جلب رضایت[7] (نواک، 2003، در دیویس 2008، ترجمه عبدالهی و ساکی ، 1388).

[1] – Rule of the six Cs

[2] – Concern

[3] – Confer

[4] Consult

[5] – Confront

[6] – Combat

[7] – Conciliate

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

رویکرد های نظارت و راهنمایی بالینی

رویکرد های نظارت و راهنمایی بالینی

1-رویکرد غیردستوری:

ناظربه عنوان شنونده، روشنی بخش و مشوق متخصص خود راهبر (معلم) عمل    می کند. رویکرد غیردستوری اغلب در مربیگری همتایا با معلمانی که از نظر حرفه ای پاسخگو هستند  و همچنین معلمان خودراهبر و معلمان متفکر مورد استفاده قرار می گیرد.

ناظربه عنوان شنونده، روشنی بخش و مشوق متخصص خود راهبر (معلم) عمل    می کند. رویکرد غیردستوری اغلب در مربیگری همتایا با معلمانی که از نظر حرفه ای پاسخگو هستند  و همچنین معلمان خودراهبر و معلمان متفکر مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه‌ی خواندن

نظارت‌ و كنترل‌ در مديريت‌ آموزشي‌

نظارت‌ و كنترل‌ در مديريت‌ آموزشي‌

 

چكيده‌
نظارت‌ و كنترل‌ از جمله‌ وظايف‌ مهم‌ مديران‌ آموزشي‌ است‌ كه‌ ميزان‌ پيشرفت‌ در جهت‌هدف‌ها را اندازه‌گيري‌ مي‌كند و سبب‌ تشخيص‌ به‌موقع‌ انحرافات‌ و انجام‌ اقدامات‌ اصلاحي‌ياتغييرات‌ در سازمان‌ مي‌شود.

ادامه‌ی خواندن