پاورپونت علوم تربیتی

در این برگه انواع پاورپونت  رشته علوم تربیتی ، روشهای تدریس و …   گنجانده شده است

کد

نام و توضیحات پاورپونت ها

PE1

اصول برنامه ریزی اموزشی : ۲۸۷ اسلاید از دو کتاب فرایند برنامه ریزی آموزشی ؛ یونسکو  وبرنامه ریزی آموزشی چیست ؟ فیلیپ کومز

PE2

اصول و مبانی آموزش و پرورش : از کتاب  دکتر تقی پور ظهیر  ۲۱۷ اسلاید

PE3

اصول مدیریت آموزشی (پیام نور ) از کتاب دکتر علی علاقه بند ۲۶۹ اسلاید 

PE4

اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی از کتاب دکتر سیف ۳۱۴ اسلاید

PE5

آموزش و پرورش تطبیقی از کتاب دکتر احمد آقازاده ۳۰۸ اسلاید

PE6

روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش ۲۴۱ اسلاید

PE7

شیوه های مطالعه (یادگیری خلاق، یادگیری همیشگی مطالب) شجری ۱۵۹ اسلاید 

PE8

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی ۲۱۸ اسلاید ۲۵۰۰ تومان

PE9

مقدمات مدیریت آموزش پیام نوراز دکتر علاقه  بند ۲۴۷ اسلاید  ۳۰۰۰ تومان

PE10

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دکتر پور ظهیر ۱۲۱ اسلاید

PE11

مهارتهای آموزشی و پرورشی از دکتر شعبانی ۳۷۳ اسلاید 

Pe12

روانشناسی تربیتی از کتاب دکتر سیف در سه فایل  جداگانه ۸۳۷ اسلاید 

Pe13

روان شناسی یادگیری دکتر پارسا ۳۴۱ اسلاید  

 

Pe14 : استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی ( ۲۶ اسلاید – دانلود رایگان )

Pe15: آشنایی با روشهای صحیح مطالعه ویادگیری ( ۵۸ اسلاید ) 

Pe16 : برنامه ریزی درسی  ( ۱۲۰ اسلاید – بر گرفته از منابع : ۱٫ اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی

تألیف دکتر کورش فتحی واجارگاه –  انتشارات علم استادان  ۲٫ برنامه ریزی آموزشی تألیف دکتر بهرام محسن پور انتشارات مدرسه )

Pe17: اندازه گیری وسنجش در علوم تربیتی  نام مولف:   دکتر علی اکبر سیف   رشته تحصیلی:   علوم تربیتی،گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی – ( ۳۱۵ اسلاید  )

Pe18 : اهمیت و شیوه های نوین فراگیری زبان انگلیسی در مراکز پژوهشی  (۵۳ اسلاید )

Pe19: بندورا درباره یادگیری چه می گوید؟ ( ۴۶ اسلاید – بررسی نظریات بندورا در آموزش و پرورش )

Pe20 : کارگاه آموزشی تدریس  – دکتر کورش فتحی واجارگاه  استاد دانشگاه شهید بهشتی (۱۸۵ اسلاید )

Pe21:  تعلیم و تربیت از نظر اسلام (۱۰۰ اسلاید )