پاورپونت  جغرافیا

در این برگه انواع پاورپونت  جغرافیا  گنجانده شده است

 

کد

نام و توضیحات پاورپونت ها

PG1

برنامه ریزی روستایی در ایران (پیام نور) – دکتر حسین آسایش – ۱۶۳ اسلاید-