زناشویی و خانواده

در این برگه انواع پاورپونت   مربوط به زناشویی و امور خانواده  گنجانده شده است

نام و توضیحات پاورپونت ها

 Pz1 : هم خانگی یا ازدواج سفید –۴۳ اسلاید(دانلود رایگان )

Pz2: کارگاه آموزشی -تخصصی: مشاوره قبل از ازدواج – ۱۳۹ اسلاید

Pz3– انتخاب همسر   ۵۳ اسلاید

 

Pz4: خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند – ۵۵ اسلاید

Pz5 : خانواده – ۳۷ اسلاید (دانلود رایگان)

Pz6: آموزش مدیریت رفتاری والدین – ۵۶ اسلاید

Pz7 : کارگاه ازدواج موفق – ۷۳ اسلاید