هرگز با احمق ها بحث نکنید

هرگز با احمق بحث نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.