ما از طریق یادگیری , خودمان را بازآفرینی میکنیم .

با یادگیری خودمان را بازآفزرینی کنیم.
ما از طریق یادگیری , خودمان را بازآفرینی میکنیم .
ازطریق یادگیری به موجودات جدیدی با قابلیتهای جدیدی تبدیل میشویم که قبلا از آن ناتوان بوده ایم.

پیترسنگه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.