قانون انتظار، نیروی جاذبه قدرتمندی دارد

قانون انتظار، نیروی جاذبه قدرتمندی دارد.    برای دریافت خواسته های خود منتظر آنها باشید.     و انتظار آنچه را نمی خواهید نداشته باشید.   راندا برن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.