سطح اعتماد مردم به یکدیگر در کشورهای مختلف

سطح اعتماد مردم به یکدیگر در کشورهای مختلف
⬅ ایران جایگاه مناسبی ندارد.
⬅ طبق مطالعات سطح اعتماد مردم به یکدیگر رابطه مستقیمی با وضعیت سیاسی، اقتصادی، و … کشور دارد.
سطح اعتماد مردم به یکدیگر در کشورهای مختلف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.