انواع پاورپونت

در این برگه انواع فایل های پاورپونت قابل ویرایش جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز و کسی کی دوست دارند مطالب آموزشی و غیر آموزشی را به صورت تصویر داشته باشند گنجانده شده است.

کد

نام و توضیحات پاورپونت ها

PE1

اصول برنامه ریزی اموزشی : ۲۸۷ اسلاید از دو کتاب فرایند برنامه ریزی آموزشی ؛ یونسکو  وبرنامه ریزی آموزشی چیست ؟ فیلیپ کومز ۳۰۰۰ تومان

PE2

اصول و مبانی آموزش و پرورش : از کتاب  دکتر تقی پور ظهیر  ۲۱۷ اسلاید ۲۵۰۰ تومان

PE3

اصول مدیریت آموزشی (پیام نور ) از کتاب دکتر علی علاقه بند ۲۶۹ اسلاید  ۳۰۰۰تومان

PE4

اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی از کتاب دکتر سیف ۳۱۴ اسلاید ۳۰۰۰ تومان

PE5

آموزش و پرورش تطبیقی از کتاب دکتر احمد آقازاده ۳۰۸ اسلاید ۳۰۰۰تومان

PE6

روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش ۲۴۱ اسلاید ۲۵۰۰تومان

PE7

شیوه های مطالعه (یادگیری خلاق، یادگیری همیشگی مطالب) شجری ۱۵۹ اسلاید  ۲۰۰۰تومان

PE8

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی ۲۱۸ اسلاید ۲۵۰۰ تومان

PE9

مقدمات مدیریت آموزش پیام نوراز دکتر علاقه  بند ۲۴۷ اسلاید  ۳۰۰۰ تومان

PE10

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دکتر پور ظهیر ۱۲۱ اسلاید ۲۰۰۰تومان

PE11

مهارتهای آموزشی و پرورشی از دکتر شعبانی ۳۷۳ اسلاید  ۳۵۰۰ تومان

Pe12

روانشناسی تربیتی از کتاب دکتر سیف در سه فایل  جداگانه ۸۳۷ اسلاید  ۵۰۰۰ تومان

Pe13

روان شناسی یادگیری دکتر پارسا ۳۴۱ اسلاید ۳۵۰۰ تومان

Pp1

آسیب شناسی روانی دیویسون نیل و کرینگ(پیام نور) ۲۷۸  اسلاید ۳۰۰۰تومان

Pp2

 

روان شناسی رشد شعاری نژاد ۱۸۷ اسلاید  ۲۰۰۰تومان

Pp3

روان شناسی عمومی اتکینسون ۳۰۸ اسلاید ۳۰۰۰ تومان

Pp4

روانشناسی رشد۲ شعاری نژاد ۱۳۹ اسلاید ۲۰۰۰تومان

Pp5

متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ از کتاب دکتر جعفری گوهر  ۳۲۴ اسلاید  ۳۰۰۰تومان

Pp6

روان سنجی دکتر حمزه گنجی پیام نور ۱۸۳ اسلاید  ۲۰۰۰تومان

Pp7

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید  ۳۵۰۰تومان

Pp8

 

Pp9

 

Pp10

 

Pp11

 

Pp12

 

Pp13

 

Pp14

 

Pp15

 

PM1

 

اقتصاد خرد (۱)– از دکتر داودی  ۲۷۱ اسلاید  ۲۵۰۰ تومان

PM2

 

اقتصاد سنجی ۶۳۹ اسلاید  ۴۰۰۰تومان

PM3

مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید- ۱۵۰۰ تومان

pM4

 

pM5

 

pM6

 

PR1

روش تحقیق پیشرفته عیسی ابراهیم زاده ۲۸۷ اسلاید  ۲۵۰۰تومان

PG1

برنامه ریزی روستایی در ایران (پیام نور) – دکتر حسین آسایش – ۱۶۳ اسلاید-  ۲۰۰۰تومان