تعریف سبک ها در نرم افزار ورد styles in Word

تعریف سبک ها در نرم افزار ورد styles in Word

در این فیلم نحوه دادن انواع سبک ها در نرم افزار ورد آموزش داده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.