اهداف

اهداف، رویاهایی هستند که تاریخ انجام مشخصی دارند.
دایانا شارف

اهداف رویا با زمان مشخص اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.