انواع  پاورپونت  پاورپونت  روش تحقیق ، آمار و پایان نامه نویسی

انواع  پاورپونت  پاورپونت  روش تحقیق ، آمار و پایان نامه نویسی 

 

Pr1 – روش تحقیق پیشرفته عیسی ابراهیم زاده ۲۸۷ اسلاید  

Pr2- آشنایى با SPSS  – ۱۵۳ اسلاید 

Pr3 – کارکاه طراحی پرسشنامه  ۶۲ اسلاید 

Pr3-2- اصول طراحی پرسشنامه  – ۳۳ اسلاید – دانلود رایگان

 Pr4  – روش تحقیق پیشرفته دکتر ابراهیم زاده ۲۸۶ اسلاید

 Pr6 – نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری – ۴۲۲ اسلاید

 Pr7- مباحث آمایش سرزمین ۱۰۱ اسلاید –

 Pr8 – آموزش EndNote – ۲۴ اسلاید – دانلود رایگان

 Pr9 – انواع پژوهش – ۴۱ اسلاید – دانلود رایگان

 Pr10 – تحقیق در عملیات۱ ۲۵۱ اسلاید

 Pr11 – تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی ۱۰۱ اسلاید –

  Pr12- تئوری گراندد – ۵۳ اسلاید –

  Pr13- آشنایی با مفاهیم و روشهای  جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه های علمی ۱۰۱ اسلاید 

 Pr14- راهنمای نگارش طرح کسب و کار (مراحل راه اندازی کسب و کار) – ۶۷ اسلاید –

Pr14-2 – روش تدوین برنامه کسب و کار  Business Plan – ۶۴ اسلاید-  

 Pr15 – تنظیم منابع و مآخذ (رفرنس نویسی) – ۱۱۹ اسلاید –

 Pr16 – رگرسیون  چندگانه ۲۷ اسلاید دانلود رایگان

Pr17 – روش استقرایی – ۲۱ اسلاید دانلود رایگان

 Pr18 – روش تحقیق  بارویکرد ی به  پایان نامه نویسی – دکتر غلامرضا خاکی

  – ۳۵۶ اسلاید –

  Pr19- روش تحقیق – ۷۸ اسلاید –

  Pr20 – روش تحقیق در تربیت بدنی – بر اساس کتب : ۱-روشهای تحقیق در علوم انسانی دکتر نادری ۲- چگونه تحقیق کنیم؟ دکتر فراهانی -۲۰۵ اسلاید –

  Pr21 – روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا  – ۲۷۲ اسلاید –

 Pr26 –فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP ۸۲ اسلاید –

  Pr27 – مبانی تحقیق در عملیات – ۴۲ اسلاید – دانلود رایگان

  Pr29- مقاله نویسی دانلود رایگان

 Pr31  –موضوع  کارگاه آموزشی   نگارش CV و  رزومه ۸۷ اسلاید –

Resume & Curriculum Vitae (CV) Writing Workshop

 Pr33 -استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه – ۳۳ اسلاید –دانلود رایگان

 Pr35 – اصول مقاله نویسی ISI ۷۳ اسلاید –

  Pr36 – آمار تحلیلی – ۴۳ اسلاید – دانلود رایگان

 Pr37 – آمار و احتمالات مهندسی – دکتر پرویز نصیری – ۱۹۰ اسلاید –

Pr38 – آمار و روش تحقیق ۴۳ اسلاید – دانلود رایگان

 ۳۹pr- ماهیت توزیع t  – ۳۰ اسلاید – دانلود رایگان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.