لیست مطالب آموزش و پرورش

 • مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
  مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
 • مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
  مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
 • پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
  پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
  مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
 • رشته های روانشناسی و مدیریت
  رشته های روانشناسی و مدیریت
 • پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
  پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
 • پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
  پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی و روش نمره گذاری
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری
  تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت
  مشاوره پژوهشی رشته های روانشناسی و مدیریت

 

مطالبی در خصوص آموزش و پرورش

نحوه سفارش و خرید:   محققین محترم  زیر هر محصول قیمت آن و کلمه خرید نوشته شده بعد از کلیک آن فرمی باز می شود اطلاعات خود را به درستی ثبت و سپس کلمه خرید در زیر فرم را کلیک فرمایید به سایت درگاه متصل می شوید در کادر بازشده اگر حساب زرین پال دارید از حساب خود و گرنه عبارت کارت های دیگر را انتخاب و مراحل را ادامه دهید پس از پرداخت لینک دانلود باز می شود که می توانید همان جا دانلود فرمایید .

برای خرید محصولاتی که فعلاً کلید پرداخت ندارند به  شماره همراه  ۰۹۱۴۳۴۴۴۸۴۶ پیامک بزنند یا به این آدرس Abazizi1392@gmail.com  ایمیل  بفرستند، تا در اسرع وقت ( از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۱۲ شب ) نحوه ی تهیه آن خدمتتان عرض شود.

کد عنوان مطالب آموزش و پرورش
E1 بررسی نظریه پارسونز در آموزش و پرورش  ( ۵۸ صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن ندارد – هزینه   ۵۰۰۰ تومان )

E2 اصول مدیریت آموزشی   ( ۳۰ صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۲۰۰۰ تومان )

E3 آموزش پیش دبستانی  ( ۲۵۰صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۵۰۰۰ تومان )

E4 تربیت برتر  ( ۴۶صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۲۰۰۰ تومان )

E5 مهارت های آموزشی   ( ۲۵صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۱۵۰۰ تومان )

E6 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش  ( ۲۳ صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن دارد – هزینه۲۰۰۰تومان )

E8 امواج آموزش و پرورش ضرورت تغییر در آ. پ  ( ۱۳ صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن ندارد – هزینه   ۱۰۰۰تومان )

E9 آموزش بزرگسالان( ۱۰صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۱۰۰۰ تومان )

E10 آموزش ضمن خدمت ( ۱۶ صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن ندارد – هزینه   ۱۰۰۰تومان )

E11 آموزش و پرورش چین و فرانسه( ۲۸صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۱۵۰۰ تومان )

E12 آموزش و پرورش(۴۷صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۱۰۰۰ تومان )

E13 آموزش وپرورش پیش ازدبستان  ( ۱۶ صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن ندارد – هزینه   ۱۰۰۰تومان )

E14 آموزش، تنبیه، تشویق( ۲۵صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۱۵۰۰ تومان )

E15 تحقیق تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  ( ۵۸ صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن ندارد – هزینه   ۵۰۰۰ تومان )

E16
مشاوره تحصیلی  ( ۱۵صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۱۰۰۰ تومان )
E17 نظریه ها و شیوه های نوین تدریس ( ۹۱صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۲۰۰۰ تومان )

E18 یادگیری   ( ۹۱صفحه – فاقد منبع – هزینه   ۲۰۰۰ تومان )

E19 تأثیر تلویزیون بر رشد مهارت های گفتاری( ۱۰۱ صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن دارد – هزینه   ۵۰۰۰ تومان )

E20 مشکلات آموزش املا و راه حل های نقد و بررسی های ارزشیابی املا  ( ۱۳ صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن ندارد – هزینه   ۱۰۰۰تومان )

E21 فلسفه پیشرفت گرایی و آموزش و پرورش ( ۲۱  صفحه – منابع پایانی دارد – منابع داخل متن ندارد – هزینه   ۱۵۰۰تومان )

 

 

نحوه سفارش و خرید:   محققین محترم  زیر هر محصول قیمت آن و کلمه خرید نوشته شده بعد از کلیک آن فرمی باز می شود اطلاعات خود را به درستی ثبت و سپس کلمه خرید در زیر فرم را کلیک فرمایید به سایت درگاه متصل می شوید در کادر بازشده اگر حساب زرین پال دارید از حساب خود و گرنه عبارت کارت های دیگر را انتخاب و مراحل را ادامه دهید پس از پرداخت لینک دانلود باز می شود که می توانید همان جا دانلود فرمایید .

برای خرید محصولاتی که فعلاً کلید پرداخت ندارند به  شماره همراه  ۰۹۱۴۳۴۴۴۸۴۶ پیامک بزنند یا به این آدرس Abazizi1392@gmail.com  ایمیل  بفرستند، تا در اسرع وقت ( از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۱۲ شب ) نحوه ی تهیه آن خدمتتان عرض شود.